نویسنده = مهدی نجفی
عوامل مؤثر در انتخاب سیستم گاززدایی در معدن زغال‌سنگ طبس

دوره 12، شماره 37، دی 1396، صفحه 53-64

مهدی نجفی؛ محمدرضا شاکری


برآورد توزیع دما در اطراف پهنه‌های استخراجی در روش گازکردن زیرزمینی زغال‌‌سنگ (UCG)

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 105-116

مهدی نجفی؛ سیدمحمداسماعیل جلالی؛ رضا خالوکاکائی


طراحی ابعاد بهینه پایه در معدن کرومیت فاریاب با توجه به ترتیب مراحل استخراج

دوره 7، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 35-47

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نجفی


برآورد چگونگی توزیع بار در پایه‌های زنجیری کارگاه‌های استخراج جبهه کار بلند مکانیزه در معدن زغالسنگ طبس با استفاده از روش عددی

دوره 5، شماره 9، مرداد 1389، صفحه 47-58

مهدی نجفی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ فرهنگ سرشکی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی