نویسنده = رضا شکورشهابی
به‌کارگیری تکنیک گرت در مدیریت زمان پروژه‌های احداث تونل

دوره 17، شماره 57، دی 1401، صفحه 1-12

10.22034/ijme.2022.122844.1795

حسین ملکی؛ بیژن ملکی؛ رضا شکورشهابی


تحلیل عملکرد ترابری معدن سرب و روی مهدی آباد با شبیه سازی گسسته

دوره 17، شماره 54، فروردین 1401، صفحه 14-27

10.22034/ijme.2021.123293.1804

کیارش شاهین؛ رضا شکورشهابی؛ سید مهرداد حیدری


کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت ریسک بسته شدن پیش از موعد معادن

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 12-24

10.22034/ijme.2021.115672.1758

فرهنگ وصال؛ رضا شکورشهابی؛ آرش ابراهیم آبادی