1. کاربرد خوشه¬بندی در تهیه نقشه¬های شبه¬ زمین¬شناسی با استفاده از داده¬های ژئوفیزیک هوابردی

محسن شادمان؛ بهزاد تخم چی؛ حسن خیراللهی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، صفحه 1-12

چکیده
  از جمله کاربردهای داده‌های ژئوفیزیک هوابرد، تهیه نقشه شبه زمین‌شناسی است. در این نوع نقشه‌ها، محدوده هر واحد زمین‌شناسی و عوارض ساختاری چون خطواره‌ها را از روی تغییرات جانبی و تلفیق انواع داده‌های ژئوفیزیکی مشخص می‌کنند، اما جنس واحدهای زمین‌شناسی نا‌مشخص خواهد بود. البته در ادامه امکان تطابق‌دهی بین این نقشه و عوارض زمینی ...  بیشتر

2. کاهش واریانس شبیه¬سازی شرطی عیار با استفاده از داده¬های سخت و نرم به¬روش محدود¬سازی ممان محلی

محمد علی ملکی تهرانی؛ امید اصغری؛ خاویر امری

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، صفحه 13-23

چکیده
  این مطالعه به بررسی شبیه‌سازی زمین‌آماری عیار در کانسار‌هایی که توزیع عیار در آن‌ها روند فضایی نشان می‌دهد می‌پردازد. این روند می‌تواند به وسیله تعریف داده‌های شرطی دوباره تولید شود. این داده‌های شرطی می‌توانند داده‌های سخت موجود و یا تعدادی داده نرم باشند که با استفاده از نتایج کوکریجینگ تولید می‌شوند. فرآیند ...  بیشتر

3. استفاده از آنالیز تمایز بر روی داده¬های IP/RS برای جداسازی زون¬های پرعیار مس اززون¬های کم عیار - مطالعه موردی کانسار مس پورفیری چاه¬فیروزه
دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، صفحه 25-32

چکیده
  به منظور بهره‌برداری حداکثر از داده‌های خام ژئوفیزیکی و تفسیردقیق منطبق بر واقعیت‌های زمین‌شناسی این داده‌ها لازم استتا مدل‌سازی معکوس داده‌های ژئوفیزیکی و کالیبراسیون آن با مغزه‌های حفاری گمانه‌های اکتشافی در هرنوع تیپ کانی‌سازی خاصی انجام شود. مشکل عمده در کانسارهای فلزی به خصوص کانسارهای مس پورفیری وجود زون‌های با ...  بیشتر

4. تأثیر شبکه تخلیه انتهایی در شبیه‌سازی آسیاهای گلوله‌ای

زینب السادات میرزایی؛ اکبر فرزانگان؛ علیرضا ولیان

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، صفحه 33-41

چکیده
  وجود شبکه و خصوصیات آن در عملکرد آسیاهای گلوله‌ای با تخلیه شبکه‌ای، خودشکن و نیمه‌خودشکن تأثیر بسیار زیادی دارد. طراحی شبکه، سطح باز و اندازه چشمه‌های‌ شبکه بر ظرفیت خردایش تأثیرگذارند. طراحی نامناسب این عوامل در آسیاهای نیمه‌خود‌شکن و خود‌شکن می‌تواند منجر به عدم کارایی سیستم خردایش و تشکیل استخر در آسیا شود که ...  بیشتر

5. تعیین ضریب نفوذپذیری خاک‌های دانه‌ای در برابر سیال اسیدی سازه‌های فروشویی توده‌ای

محمد امین وشادی؛ مهدی امینی؛ ارژنگ زمانی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، صفحه 43-52

چکیده
     سیستم زهکش سازه‌های فروشویی توده‌ای ترکیبی از خاک‌های دانه‌ای و لوله‌های پلی‌اتیلنی مشبک است. ضریب نفوذپذیری خاک‌های مذکور تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد سیستم زهکش دارد. این پارامتر اغلب در آزمایشگاه با آب انجام شده و بر مبنای آن ضخامت لایه زهکشی طراحی می‌شود ولی سیال موجود در توده‌های فروشویی اسیدی است که دانسیته و ویسکوزیته ...  بیشتر

6. حذف کالکوپیریت از کنسانتره مس- مولیبدن به روش فلوتاسیونالکترو- شیمیائی با اعمال پتانسیل خارجی

خداکرم غریبی؛ سید ضیاالدین شفائی؛ حمیدرضا زارع؛ محمدرضا یاراحمدی؛ صدیقه زیدآبادی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، صفحه 53-67

چکیده
  مقاله حاضر نتیجه یک کار تحقیقاتی در رابطه با کاربرد پتانسیل خارجی برای کاهش مقدار مواد بازدارنده در یک مدار فلوتاسیون مس – و فعل و انفعالات اکسایش و Ph و Eh مولیبدن است. کنترل پالپ در فلوتاسیون الکتروشیمیائی با تغییر پارامترهای الکتروشیمیائی مانند کاهش امکان پذیر است.یکی از روشهای الکتروشیمیائی اعمال پتانسیل خارجی است که در آن قابلیت ...  بیشتر

7. مدل¬سازی رفتار مکانیکی درزه¬های طبیعی سنگی طی برش مستقیم با توجه به زبری سطوح

سید احمد مهری شال؛ مصطفی شریف زاده؛ یوسف میرزائیان

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، صفحه 69-78

چکیده
  تاکنون مدل‌های متعددی به منظور پیش‌بینی رفتار مکانیکی درزه‌های سنگی ارائه شده‌است اما برآورد صحیح ضریب زبری مؤثرو مقدار اتساع درزه‌ها طی برش، همواره از بزرگترین محدودیت‌های این مدل‌ها بوده است. این تحقیق، چگونگی تأثیر زبری سطوح درزه بر رفتار برشی و اتساعی درزه‌های گرانیتی را حین آزمایش برش مستقیم مورد بررسی قرار داده است. زبری ...  بیشتر

9. توسعه یک طبقه‌بندی فازی برای پیش‌بینی سرعت حفاری در معادن

رضا خالوکاکایی؛ محمد عطایی؛ سید هادی حسینی؛ رضا میکائیل

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، صفحه 89-99

چکیده
  در ارزیابی ژئومکانیکی توده‌سنگ‌ها، پارامترهای زیادی  به‌طور هم‌زمان بر رفتار توده‌سنگ تأثیر دارد، طبقه‌بندی‌های مهندسی سنگ‌، رهیافت مناسبی برای مطالعه و پیش‌بینی رفتار مهندسی توده‌سنگ‌ها به شمار می‌آیند. طبقه‌بندی‌های کلاسیک ارائه شده اغلب با محدودیت‌های عملی در کاربرد مواجه هستند. محدودیت استفاده ...  بیشتر

10. بررسی تأثیر عدم قطعیت‌ زمان و هزینه بر روند انجام مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های معدنی

محمد حسین بصیری؛ احمدرضا صیادی؛ مجتبی حسین پور؛ محمد حیاتی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، صفحه 101-114

چکیده
  عدم‌قطعیت جزء جدایی‌ناپذیر اکتشاف و توسعه منابع معدنی است. پروژه‌های معدنی به دلیل طبیعت متغیر کانسار، با عدم قطعیت‌های  فراوانی روبرو هستند. هزینه سرمایه‌گذاری‌ در این پروژه‌ها بالا است و به دلیل پیچیدگی‌ در طراحی و اجرایشان به‌طور عمده در رده پروژه‌های با ریسک زیاد قرار می‌گیرند. مطالعات امکان‌سنجی در ...  بیشتر