اقتصاد معدن
1. طراحی و به کارگیری سیستم خبره در ارزیابی بهره‌وری معادن

حسین فنودی؛ احمد رضا صیادی؛ علی رجب زاده

دوره 15، شماره 46 ، بهار 1399، ، صفحه 28-39

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.103849.1703

چکیده
  در این تحقیق، یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده همراه با یک رابط کاربر گرافیکی برای اندازه‌گیری، ارزیابی و ارائه سیاست بهبود بهره وری در معادن مطابق با چرخه مدیریت بهره‌وری طراحی و پیاده‌سازی شده است. سیستم خبره شامل مجموعه قواعد مرتبط با نحوه محاسبه و تحلیل شکاف بهره وری بوده و موتور استنتاج بر مبنای تحلیل قواعد پیشرو است. سیاست‌های ...  بیشتر

2. بهینه‌سازی بهره‌وری مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از برنامه‌ریزی کسری
دوره 8، شماره 20 ، پاییز 1392، ، صفحه 25-35

چکیده
  بهره‌وری از حیاتی‌ترین فاکتورهای مؤثر بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها است و ارزیابی و تحلیل آن ابزاری برای مدیریت بکارگیری ورودی‌ها برای بدست آوردن خروجی‌های مطلوب است. روش برنامه‌ریزی کسری یکی از روش‌های کاربردی بهینه‌سازی است و می‌تواند به منظور بیشینه‌سازی یک نسبت فیزیکی یا اقتصادی از قبیل حجم تولید به زمان یا درآمد به هزینه، به ...  بیشتر