1. کاربرد روش آنالیز تمایز در تهیه کلید اکتشافی در ذخایر مس با میزبان رسوبی در بلوک طبس- راور

رامین هندی؛ علی اصغر حسنی پاک

دوره 8، شماره 20 ، پاییز 1392، ، صفحه 47-62

چکیده
  در اکتشاف مواد معدنی، بخصوص در اکتشافات کوچک مقیاس، تشخیص مناطق کانی‌سازی شده و رخساره‌های بارور از مناطق عقیم از اهداف مهم عملیات اکتشافی در هر ناحیه‌ای است. نمونه‌برداری از رسوبات آبراهه‌ای در این نواحی از متـداول‌ترین روش‌های اکتشاف ژئوشیمیایی است. به دلیل تعداد زیاد متغیرهای مورد استفاده در پردازش نتایج آنالیز نمونه‌های ...  بیشتر

2. تخمین توزیع عیار مس با استفاده از تخمینگر غیرخطی کریجینگ انفصالی مطالعه موردی: معدن مس سونگون

امین حکمت نژاد؛ علی اصغر حسنی پاک

دوره 6، شماره 12 ، پاییز 1390، ، صفحه 11-19

چکیده
  یکی از روش‌های تخمین در صنعت معدن، استفاده از روش‌های زمین‌آماری است. نقطه قوت روش‌های زمین‌آماری، علاوه بر پشتوانه ریاضی، نتایج مطلوبی بوده است که در کاربردهای عملی آن در خلال دهه‌های گذشته مشاهده شده است. با این وجود در بین روش‌های زمین‌آماری نیز، انتخاب روش مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مواردی که مورد توجه ...  بیشتر