اکتشاف
1. کاربرد شبکه برنامه ریزی GERT در ساختار مدیریت پروژه های شبیه سازی زمین آماری- مطالعه موردی نهشته مس- طلا پورفیری دالی شمالی

سجاد طالش حسینی؛ علی مرادزاده؛ امید اصغری

دوره 14، شماره 42 ، بهار 1398، ، صفحه 32-46

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2019.35738

چکیده
  از آنجا که در کارهای اکتشافی تعداد داده‌های برداشت شده نسبت به مساحت منطقه مورد مطالعه بسیار کوچک‌تر می‌باشد، لذا یافتن ابزاری قوی جهت مدل‌سازی فضایی نهشته کانساری با توجه به نقاط محدود برداشت شده بسیار مورد اهمیت است. با توجه به ویژگی کانسار مورد مطالعه، الگوریتم‌های مختلف شبیه‌سازی زمین‌آماری با توانایی تولید مدل‌های مختلفی ...  بیشتر

2. تعیین محدوده ماده معدنی با استفاده از روش های تابع فاصله و شبیه سازی تک گوسی، مطالعه موردی معدن سنگ آهن گل گهر

فاطمه امیرپورسعید؛ امید اصغری

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 95-107

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.33961

چکیده
  مهمترین گام در آغاز یک فعالیت معدنکاری، تعیین محدوده ماده معدنی است. براساس محدوده تعیین شده طراحی معدن، برنامه ریزی استخراج و خوراک کارخانه فرآوری انجام می‌شود. برای تعیین این محدوده روش های مرسوم به صورت تقریبی و بدون درکی از میزان خطای محدوده تعیین شده، صورت می گیرد، اما زمین آمار به عنوان یک ابزار قدرتمند قادر است که با استفاده ...  بیشتر

اکتشاف
3. تفکیک چندمتغیره و مدلسازی ژئومتالورژیکی بخش های اکسید و سولفید درکانسار سرب و روی مهدی آباد یزد

راضیه محلوجی؛ امید اصغری

دوره 12، شماره 36 ، پاییز 1396، ، صفحه 111-122

چکیده
  امروزه اهمیت مدل‌سازی ژئومتالورژیکی به­عنوان رابط بین اکتشاف و فرآوری برکسی پوشیده نیست. چرا که موجب صرفه­جویی در زمان و هزینه­ها شده و چه بسا می­تواند معدن را از حالت غیراقتصادی خارج کرده و به مرحله سوددهی برساند. بررسی نحوه کاربرد ژئومتالورژی در حال حاضر در صنعت معدن نشان می­دهد که می­توان ارتباطی بین اطلاعات زمین­شناسی ...  بیشتر

اکتشاف
4. تأثیر فاکتورهای خود همبستگی کمینه/ بیشینه در شبیه‌سازی شرطی توأم

مسعود منجزی؛ المیرا تجویدی؛ امید اصغری

دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، ، صفحه 14-24

چکیده
  از دیدگاه اقتصادی، شناسایی و کمی‌سازی عدم ‌قطعیت عیاری دارای اهمیت بالایی می‌باشد. برای کمی‌سازی عدم ‌قطعیت می‌توان از تکنیک‌های شبیه‌سازی شرطی استفاده نمود. این روش‌‌ها، برای کانسارهای تک عنصره‌ قابل کاربرد می‌باشند، اما در کانسارهای چند عنصره که در آن‌ها لحاظ نمودن همبستگی فضایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ‌ندرت ...  بیشتر

5. تخمین عیار به روش فازی اصلاح شده (مطالعه موردی: کانسار طلای دره‌اشکی اصفهان)

حسن طالبی؛ امید اصغری

دوره 8، شماره 20 ، پاییز 1392، ، صفحه 23-30

چکیده
  امروزه استفاده از علم زمین‌آمار در تخمین ذخیره معادن به دلیل استفاده از ابزار‌های قوی در شناسایی تغییرات موجود در منطقه همچون واریوگرام امری متداول است. این اصل تا زمانی استوار است که متغیر ناحیه‌ای دارای ساختار فضایی مناسبی در منطقه باشد. در غیر این صورت زمین‌آمار نیز قادر به تخمین دقیق عیار در نقاط مختلف نخواهد بود. در این‌گونه ...  بیشتر

6. کاهش واریانس شبیه¬سازی شرطی عیار با استفاده از داده¬های سخت و نرم به¬روش محدود¬سازی ممان محلی

محمد علی ملکی تهرانی؛ امید اصغری؛ خاویر امری

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، ، صفحه 13-23

چکیده
  این مطالعه به بررسی شبیه‌سازی زمین‌آماری عیار در کانسار‌هایی که توزیع عیار در آن‌ها روند فضایی نشان می‌دهد می‌پردازد. این روند می‌تواند به وسیله تعریف داده‌های شرطی دوباره تولید شود. این داده‌های شرطی می‌توانند داده‌های سخت موجود و یا تعدادی داده نرم باشند که با استفاده از نتایج کوکریجینگ تولید می‌شوند. فرآیند ...  بیشتر