1. بررسی جدایش ذرات ریز کوارتز و هماتیت با فلوتاسیون حامل

علی اکبر عبدالله زاده؛ پرستو احمدیان شهرضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.117041.1769

چکیده
  این تحقیق جهت دستیابی به ساز و کار و شرایط بهینه برای جدایش ذرات ریز (μ 38-) کانی کوارتز (شناور) از کانی هماتیت (بازداشت)، به روش فلوتاسیون حامل (مستقیم) انجام شده ‌است. در این مطالعه دروهله نخست، انتخاب نوع و محدوده دانه‌بندی مناسب ذرات حامل به منظور جذب ذرات خالص کوارتز روی سطوح این ذرات انجام شد. سپس، با استفاده از آزمایش های متعدد، ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
2. گوگرد زدایی سنگ‌آهن گل‌گهر با کنترل الکتروشیمیایی پالپ

حسین فرجی؛ بیژن طاهری؛ علی اکبر عبدالله زاده

دوره 12، شماره 36 ، پاییز 1396، ، صفحه 27-34

چکیده
  در خط سولفورزدایی مجتمع معدنی سنگ آهن گل گهر واقع در شهر سیرجان، پیریت به­صورت فلوتاسیون معکوس و با استفاده از امیل‌گزنتات‌پتاسیم (KAX) به‌عنوان کلکتور و MIBC به‌عنوان کف‌ساز در pH طبیعی و mV (Ag/AgCl)100-50=Eh حذف می‌­شود که نتیجه آن کاهش عیار گوگرد در کنسانتره سنگ آهن از 85/0 درصد تا میزان 2/0 تا 3/0 درصد است.  اما حداکثر مقدار مجاز گوگرد 1/0 ...  بیشتر

3. اصلاح مقادیر اندازه‌گیری شده مدارهای فرآوری با روش تحلیل سلسله مراتبی

پریسا قبادی؛ علی اکبر عبدالله زاده

دوره 10، شماره 28 ، پاییز 1394، ، صفحه 93-103

چکیده
  تعیین مقدار پارامترهای مختلف در یک مدار فرآوری از طریق اندازه‌گیری مستقیم یا نمونه‌گیری امری رایج برای بررسی پایداری مدار و تشخیص خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بخش‌های مختلف آن است. اما با توجه به وجود خطاهای سیستماتیک، تصادفی و یا اتفاقی در هنگام اندازه‌گیری، همواره مقادیر اندازه‌گیری شده دقیق و صحیح نیستند. اگرچه با اندازه‌گیری ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
4. بررسی شرایط هیدرودینامیکی فلوتاسیون ستونی کنسانتره روی باما با استفاده از روش آماری سطح

علی اکبر عبدالله زاده؛ حسنا دارابی

دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، ، صفحه 25-36

چکیده
  عملکرد فلوتاسیون ستونی تا حد زیادی به شرایط هیدرودینامیکی فرآیند از جمله ماندگی گاز (Ɛg)، دانسیته‌ی ناحیه جمع‌آوری (ρc) و دانسیته‌ی ناحیه کف (fρ) وابسته است. در این تحقیق، تأثیر پارامترهای عملیاتی ستون (نرخ هوا 78/0– 3/1 ، نرخ جریان آب شستشو 1/0– 2/0، نرخ جریان خوراک 39/0– 91/0 (cm/s) و ارتفاع کف 45- 65 (cm)) بر شرایط هیدرودینامیکی فرآیند در ...  بیشتر

5. طراحی سلول‌های ستونی مرحله شستشوی روی برای کارخانه ایرانکوه

علی اکبر عبدالله زاده؛ حسنا دارابی

دوره 8، شماره 19 ، تابستان 1392، ، صفحه 13-24

چکیده
  با توجه به مزایای سلول‌های فلوتاسیون ستونی نسبت به سلول‌های مکانیکی و رویکرد جهانی صنایع فرآوری موادمعدنی برای جایگزین‌کردن سلول‌های ستونی به جای مکانیکی، در این تحقیق ابتدا امکان جایگزینی سلول‌های مکانیکی مرحله‌ی شستشوی روی کارخانه باما با سلول ستونی با انجام آزمایش‌هایی با استفاده از ستون فلوتاسیون آزمایشگاهی ...  بیشتر