1. بررسی ویژگی‌های زیرجوامع کانی‌سازی طلای تیپ کوهزائی با پیاده‌سازی توابع تفکیک آنالیز تمایز روی مدل نمودار احتمال در چهار گوشه سقز

میرمهدی سیدرحیمی نیارق؛ مهدی زارع؛ رضا قوامی ریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.105190.1712

چکیده
  کانی‌سازی طلا در منطقه کردستان ایران، واقع در زون سنندج – سیرجان، به‌عنوان تیپ طلای پهنه‌های برشی طبقه‌بندی شده است. برای جداسازی بهینۀ نمونه‌های آنومال کانی‌سازی شدۀ طلا نیاز به بررسی دقیق و درست ویژگی‌های زیرجوامع ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق برای بررسی دقیق‌تر این ویژگی‌ها و بهبود نتایج، روش آنالیز تمایز بر روی نتایج ...  بیشتر

2. رده بندی داده های ژئوشیمیایی زیست محیطی با روش آنالیز تمایز و شبکه عصبی در باطله های سرب و روی تیپ سولفیدی کربناتی

علی مرادزاده؛ مهدی زارع؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ فرامرز دولتی ارده جانی

دوره 14، شماره 44 ، پاییز 1398، ، صفحه 25-12

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2019.37343

چکیده
  آلودگی فلزات سنگین یکی از اصلی‌ترین مشکلات زیست‌محیطی در ارتباط با فعالیت‌های معدنی، صنعتی و کشاورزی در جهان به‌شمار می‌آید که به‌دلیل ماندگاری بالای این فلزات سمی و درجه انحلال پذیری مختلف در شرایط اسیدی و حتی غیر اسیدی، می‌تواند اثرات مخرب بر روی آب، خاک و انسان را در بلند مدت داشته باشد. معدن سرب- روی انگوران یکی از بزرگترین ...  بیشتر