تفاهم نامه همکاری انجمن مهندسی معدن ایران با نشریه مهندسی منابع معدنی

به اطلاع می رساند:
در راستای اهداف سند چشم انداز و سیاست­های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی و از آنجا که ارتباط و همکاری بین موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی می تواند به ارتقاء کمی و کیفی هدف­ ها و برنامه های مشترک یاری رساند ، به حول و قوه الهی این تفاهم نامه بین  انجمن مهندسی معدن ایران و نشریه مهندسی منابع معدنی، به مدت 5 سال از تاریخ 1400/02/25 منعقد گردید.

 

متن تفاهم نامه