تأثیر فاکتورهای خود همبستگی کمینه/ بیشینه در شبیه‌سازی شرطی توأم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 عضوهیئت علمی

چکیده

از دیدگاه اقتصادی، شناسایی و کمی‌سازی عدم ‌قطعیت عیاری دارای اهمیت بالایی می‌باشد. برای کمی‌سازی عدم ‌قطعیت می‌توان از تکنیک‌های شبیه‌سازی شرطی استفاده نمود. این روش‌‌ها، برای کانسارهای تک عنصره‌ قابل کاربرد می‌باشند، اما در کانسارهای چند عنصره که در آن‌ها لحاظ نمودن همبستگی فضایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ‌ندرت استفاده می‌شوند. برای این منظور می‌توان از روش‌هایی نظیر شبیه‌سازی شرطی توأم (CCS)، تبدیل شرطی متوالی (SCT) و تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و روش جدید فاکتورهای خود همبستگی کمینه/ بیشینه (MAF) استفاده نمود. در سال‌های اخیر، روش MAF با توجه به مزایای متعدد نسبت به سایر روش‌ها به طور موفقیت‌آمیزی برای شبیه‌سازی کانسارهای چند عنصره به کار گرفته شده است. این روش نسبت به روش‌های قبل، در مدل‌های واریوگرام با بیش از یک ساختار فضایی قابل کاربرد می‌باشد. علاوه بر این به وسیله این روش می‌توان همبستگی را در کلیه فواصل گام‌ها حذف کرده و به دلیل عدم نیاز به مدلسازی واریوگرام‌های متقابل، انجام سریع‌تر شبیه‌سازی‌ها امکان‌پذیر می‌شود. هم‌چنین این روش بازتولید خوبی از همبستگی‌ بین عناصر ایجاد می‌نماید. در این تحقیق روش MAF برای شبیه‌سازی شرطی توأم در یک کانسار چند عنصره مس پورفیری استفاده و اثر آن ‌روی منحنی تناژ- عیار بررسی شده است. نتایج بیانگر آن بوده است که روش MAF می‌تواند به طور مؤثری برای بازتولید همبستگی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Minimum/Maxiumum Autocorrelation Factors in Joint Conditional Simulation

نویسنده [English]

  • masoud monjezi 1
1 Academic member
2
3
چکیده [English]

From economical point of view, identification and quantification of grade uncertainty have a great importance. For uncertainty quantification, conditional simulation techniques, appropriate to uncertainty quantification can be applied. These techniques are effectively implemented for single element deposits; but in the multi elements deposits in which spatial correlation is of great importance, can rarely be employed. For this purpose, other techniques such as conditional co-simulation (CCS), stepwise conditional simulation (SCT), principal component analysis (PCA( and min/max autocorrelation factors (MAF) can be utilized. In the recent years, MAF technique considering various merits to the aforesaid approaches has successfully been applied for simulating multi elements deposits. MAF can effectively be used in such deposits with more than one spatial structure. Also, using this technique, de-correlation can be done for all lag distances and accordingly can well reproduce the correlations. In this research, MAF was applied for simulation of a multi-element porphyry Copper deposit. On basis of the obtained results, it was considered that MAF can effectively be utilized for reproducing the correlations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grade Uncertainty
  • Multi element deposits
  • Minimum / Maximum Autocorrelation Factors
  • Conditional simulation