ارزیابی پروژه معادن سنگ آهن سنگان تحت شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه‌های عملیاتی با در نظر گرفتن اختیار انباشت مواد معدنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران،

2 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران

10.22034/ijme.2023.561267.1937

چکیده

برای ارزش‌گذاری پروژه‌های معدنی به دلیل ماهیت پیچیده کانسار همواره باید منابع عدم قطعیت‌ها شناسایی و تجزیه و تحلیل شوند که در نتیجه منجر به برآورد واقعی‌تر ارزش خالص فعلی آن پروژه می‌شود. بر طبق تحقیقات بسیار زیادی که در ارزیابی پروژه‌های معدنی تحت شرایط عدم قطعیت انجام شده است، بیان شده که استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر ارزش‌گذاری یک پروژه معدنی داشته باشد. در این مقاله با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی بر طبق مطالعه موردی که در معدن B پروژه معادن سنگ آهن سنگان انجام شده اختیاری با عنوان انباشت سنگ آهن کم عیار(عیار کمتر از 35 درصد) و انباشت سنگ آهن با درصد FEO<10 (اکسید پایین) تعریف شده است. هدف از تعریف این اختیارات بدست آوردن ارزش خالص فعلی در این پروژه تحت شرایط عدم قطعیت به منظور بررسی زمان مناسب برای فروش سنگ آهن کم عیار و سنگ آهن با درصد اکسید پایین است که در نتیجه با لحاظ کردن انعطاف‌پذیری‌های مدیریتی نتایج آن باعث برآورد واقعی‌تر ارزش خالص فعلی در این پروژه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sangan iron ore mines project under price and operating cost uncertainty, using the option of mineral stockpiling

نویسندگان [English]

  • Zakaria Jalali 1
  • Majid Ataee-pour 2
  • Hesam Dehghani 3
1 Mining Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Amirkabir University of Technology
3 Hamedan University of Technology
چکیده [English]

The valuation of a mining project is always under uncertainty due to the very complex nature of the deposit. Therefore, in order to evaluate the project more accurately, sources of uncertainty should always be identified and analyzed to increase the net present value. One of the most important sources of uncertainty in a mining project is the price and operating costs that have a significant impact on the net present value during the implementation of that project. According to many researches related to the evaluation of mining projects under conditions of uncertainty, they showed that the use of the real options approach had a significant impact on increasing the net present value of mining projects. In this paper, using the real option approach, according to the case study that was carried out in the Sangan iron ore mine project, an option under the title of low-grade iron ore stockpile (grade less than 35%) and iron ore stockpile with oxide percentage less than FEO<10% defined. The purpose of defining this option is to check the right time to sell low-grade iron ore and iron ore with low oxide percentage, which as a result, according to the technique of real options, can lead to the profitability of the project and increase the net present value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mining project evaluation
  • uncertainty
  • real option
  • iron ore
  • stockpiling option