استانداردسازی راهبری مدار سنگ‌شکنی و سرندکنی مرحله سوم مجتمع مس‌سرچشمه از طریق بازرسی فرآیند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقات کاشی‌گر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 هیئت علمی پژوهشی / دانشگاه کوئینزلند

4 دانشگاه کرمان

چکیده

معمول‌ترین راه بیشینه کردن ظرفیت مدارهای سنگ‌شکنی، حفظ توان‌کشی اسمی و پر بودن محفظه سنگ‌شکن در بالاترین حد ممکن است. این هدف با استفاده از حلقه کنترل توان‌کشی و کنترل سطح محفظه سنگ‌شکن قابل دستیابی است. بازرسی‌های انجام شده در مدار سنگ‌شکنی مرحله سوم کارخانه پرعیارکنی1 مجتمع مس‌سرچشمه نشان داد کارآیی خردایش پایین بوده و حلقه های کنترل سنگ‌شکنی مورد استفاده قرار نمی گرفت. برای راه اندازی این حلقه ها، ابتدا داده های توان به اتاق کنترل انتقال داده شدند و سطح‌سنج فراصوت برای پایش سطح مواد در محفظه سنگ‌شکن عملیاتی شد. با توجه به وجود نوسان زیاد در توان‌کشی سنگ‌شکن‌ها و مشکلات اساسی مدار، کار استانداردسازی فرایند و تجهیزات با استفاده از بازرسی فرایند، به اجرا گذاشته شد. مشکل اول، توزیع غیریکنواخت خوراک در سنگ‌شکن‌ها بود. با تغییر طرح مجرای خوراک سنگ‌شکن‌ها طی سه مرحله، از طرح مکعب مستطیل به مجرای خوراک استوانه‌ای استاندارد، توزیع خوراک یکنواخت شد که باعث افزایش عمر زره ثابت (8/1 برابر) و کاهش نوسان توان‌کشی (از kW5/8 به kW2/3)گردید. پایین بودن تناژ ورودی ( t/h350) به سنگ‌شکن‌ها نسبت به طرح ( t/h531) مشکل بعدی بود. با افزایش ارتفاع صفحه تنظیم خوراک‌دهنده‌ها، رفع انسداد مخازن و افزایش سرعت خوراک‌دهنده‌ها، تناژ ورودی به سنگ‌شکن‌ها بصورت میانگین از t/h350 به t/h540 افزایش و ساعت کارکرد سنگ‌شکن‌ها 18 درصد کاهش یافت. به عبارتی، تعداد سنگ‌شکن آماده بکار از 1 دستگاه به 5/2 دستگاه افزایش یافت. با استانداردسازی فرایند، حلقه کنترل خودکار توان‌کشی مورد استفاده قرار گرفت و امکان پر کار کردن محفظه سنگ‌شکن فراهم گردید. استفاده از حلقه های کنترل باعث کاهش انسداد سنگ‌شکن از 10 مرتبه در ماه به یک مرتبه و افزایش 13 درصدی ذرات عبوری از سرند 7/12 میلیمتر شد. با عیب‌یابی و استاندارد سازی سرندها، درصد عبوری از سرند 7/12 میلیمتر از 65% به 5/79% افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of tertiary crusher circuit operation at the Sarcheshmeh copper complex by process audit

نویسندگان [English]

 • Mostafa Maleki Moghaddam 1
 • Saeed Zare 2
 • Mohsen Yahyaei 3
 • Samad Banisi 4
1 Mineral Processing Group, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Kashigar Mineral Processing Research Center, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Research Fellow/ The University of Queensland
4 Mining Engineering Department, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
چکیده [English]

The most effective way of maximizing the throughput is to maintain the highest possible crusher power draw which has been practised in various plants. A process audit at the Sarcheshmeh copper complex tertiary crushing circuit indicated that the crushing efficiency at this stage was lower than the target value. To initiate the standradzation process, the power data were transferred to the control room and the ultrasound level sensor was used to monitor the level of the material in the crushing chamber. The high variation in the power draw and some basic problems justified the use of process standardization through process inspections. The first problem was non-uniform feeding of crushers which was alleviated by changing the feed chute design. The uniform distribution of the feed increased the life time of the fixed bowl by twofold and reduced the standard deviation of the power draw measurements from 8.5 to 3.2 kW. The lower feed tonnage compared to the design value (531 t/h) was the second challenge which was resolved by increasing the height of the feeder adjustment plate, removing the blocked part of the feeder and increasing the feeders speed. The resulting increase in the feed rate from 350 to 540 t/h reduced the operating time of the crushing circuit by 18%. Another difficulty was not taking full advantage of the control loops which was made operational by a series of corrective actions which decreased the number of crusher shutdowns from 10 times to 1. The coarse particle entrance to the under screen product was the fourth problem. In order to minimize this problem, the large gap between the screen frames and the screen cloth was eliminated and screen ear rings were installed. By implementing these modifications, the amount of product (percentage of passing 12.7 mm) increased from 65% to 80%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cone crusher
 • Feeder
 • Automatic control
 • Level gauge
 • Power draw
 1. منابع

  1. Flintoff. B. C and Mular. A. L; 1991; "The Plant Audit", A Practical Guide to Process Controls in the Minerals Industry, UBC, Brenda, P.P. 48.
  2. Hamid-Reza Manouchehri; 2014; "Changing the game in comminution practices: Vibrocone TM, a new Crusher having grinding performance" IMPC 2014. C0927.
  3. Herbst, J.A., & Potapov, A.V.; 2004; "Making a Discrete Grain Breakage model practical for comminution equipment performance simulation" Powder Technology, 143-144, 145-150.
  4. Li, Huiqi, McDowell, Glenn, R., Lowndes & Ian.; 2014; "Discrete element modelling of rock comminution in a cone crusher using a bonded particle model" Geotechnique Letters, 4, 79-82.
  5. Bengtsson, M,; 2009; "Quality-driven production of aggregates in crushing plants” Ph.D. thesis, Chalmers.
  6. Major, K.; 2009; "Factors influencing the selection and sizing of crushers” In: Malhotra, D., et al., (Eds.), Recent Advances in Mineral Processing Plant Design. SME, Englewood, CO, USA, pp. 356360.
  7. National Iranian Copper Industries Company; 1997; "Fine Crushing and Fine Ore Storage, Operating Manual”.
  8. Wills, B.A., Finch, G. A.; 2016; Wills’ "Mineral Processing Technology” Butterworth-Heinemann (Elsevier).
  9. Legendre, D., & Zevenhoven, R.; 2014;"Assessing the energy efficiency of a jaw crusher ” Energy, 74, 119-130.
  10. Jacobson, D., Janssen, P., & Urbinatti, V.; 2010; "Cavity level’s effect on cone crusher performance and production" 7th International Mineral Processing Seminar.
  11. Quist, J.; 2012; "Cone crusher modelling and simulation" Master of Science thesis: Goteborg, Sweden, 1652–9243.
  12. Lindqvist, M., Evertsson, M., Chenje, T., & Radziszewski, P.; 2006; "Influence of particle size on wear rate in compressive crushing" Minerals Engineering, 19, 1328-1335.
  13. Lichter, J., Lim, K., Potapov, A., & Dean, K.; 2009; “New developments in cone crusher performance optimization" Minerals Engineering, 22, 613-617.
  14. P. A. Cundall,;1979; “A discrete numerical model for granular assemblies" Geotechnique,vol. 29, pp. 47-65, 1979.
  15. B. K. Mishra and R. K. Rajamani,;1992; “The discrete element method for the simulation of ball mills" Applied Mathematical Modelling,vol. 16, no. 11, pp. 598-604, 1992.
  16. King, R.P.; (2001); “Modeling and Simulation of Mineral Processing Systems”, Butterworth – Heinemann.
  17. Delaney, G.W., Morrison, R.D., Sinnott, R.D., Cummins, S., & Cleary, P.W.; 2015; “DEM modelling of non-spherical particle breakage and flow in an industrial scale cone crusher ”. Minerals Engineering , 74, 112-122.
  18. Quist, J., & Evertsson, C.; 2011; “Application of discrete element method for simulating feeding conditions and size reduction in cone crushers ”. Brisbane, QLD, Australia: XXV International Mineral Processing Congress (IMPC), 3337-3347.
  19. Cunha, E.R., Carvalho, R.M., & Tavares, L.M.; 2010; “Simulation of solids flow and energy transfer in a vertical shaft impact crusher using DEM ”. Minerals Engineering, 43-44, 85-90.
  20. P.W. Cleary; M.D. Sinnott; R.D. Morrison; S. Cummins.;2017; “Analysis of cone crusher performance with changes in material properties and operating conditions using DEM”. Minerals Engineering, Pages: 49-70, Vol: 100.
  21. Erikson, M.T.; 2014; “Innovations in comminution equipment: high pressure grinding rolls, semi-autogenous grinding, ball mills, and regrind mills”. In: Anderson, C.G., et al., (Eds.), Mineral Processing and Extractive Metallurgy: 100 Years of Innovation. SME, Englewood, CO, USA, pp. 65-76.
  22. Kelsey, C., Kelly, J.; 2014; “Super-fine crushing to ultra-fine size, the IMP” super-fine crusher”. 27th International Mineral Processing Cong., (IMPC), Ch 9. Santiago, Chile, pp. 239-252.
  23. D Muller*, P.G.R de Villiers**, G Humphries. “A Holistic Approach to Control and Optimisation of an Industrial Crushing Circuit”. 13th Symposium on Automation in Mining, Mineral and Metal Processing Cape Town, South Africa, August 2-4, 2010.
  24. Joseph, E. A., Olaiya O. O.; 2018; “Cohen-Coon PID Tuning Method: A Better Option to Ziegler Nichols-Pid Tuning Method”, Computer Engineering and Intelligent Systems, Vol.9, No.5.