بررسی تأثیر عدم قطعیت‌ زمان و هزینه بر روند انجام مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های معدنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

عدم‌قطعیت جزء جدایی‌ناپذیر اکتشاف و توسعه منابع معدنی است. پروژه‌های معدنی به دلیل طبیعت متغیر کانسار، با عدم قطعیت‌های  فراوانی روبرو هستند. هزینه سرمایه‌گذاری‌ در این پروژه‌ها بالا است و به دلیل پیچیدگی‌ در طراحی و اجرایشان به‌طور عمده در رده پروژه‌های با ریسک زیاد قرار می‌گیرند. مطالعات امکان‌سنجی در پروژه‌های معدنی به شناسایی بهتر منابع عدم‌قطعیت و نیز ارائه برنامه‌های کارآمدتر مدیریت ریسک در این پروژه‌ها کمک می‌کند، اما خود این عدم قطعیت‌ها، روند زمان‌بندی و مصرف منابع در جریان انجام مطالعات امکان‌سنجی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عدم‌قطعیت‌ زمان و هزینه در روند طراحی و اجرای مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های معدنی پرداخته شد. برای تبیین نقش عدم قطعیت به کمک شبیه‌سازی مونت کارلو، اثرات آن‌ها در زمان‌بندی و برآورد هزینه مطالعات بررسی شد. یافته‌ها، ضمن تأیید اثر قابل توجه عدم قطعیت‌ زمان و هزینه بر اجرا و تکمیل مطالعات، بیانگر آن است که برآوردهای مبتنی بر عدم قطعیت که بازه‌ای از اعداد را به ‌عنوان نتیجه برآورد زمان و هزینه نشان می‌دهند به واقعیت نزدیک‌تر بوده و قابل قبول‌ترند. نتایج این تحقیق به درک بهتر و واقع بینانه‌تر تأثیر عدم قطعیت‌های زمان و هزینه بر روند انجام مطالعات امکان‌سنجی و در نتیجه ارائه راهکارهای کارآتر برای مدیریت خطرات ناشی از آن‌ها کمک می‌کند.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Time and Cost Uncertainties on The Feasibility Study Procedures in Mining Projects

نویسندگان [English]

  • M.H Basiri
  • A.R Sayadi
  • M Hoseinpour
  • M Hayati
, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Uncertainties are an inherent part of any exploration and resource development activities. Mining projects, due to their variable nature, are always faced with many kinds of uncertainties. Substantial amount of investment and complexity in design and execution in mining industry, cause the mining projects being categorized as activities with high level of risk. Feasibility studies facilitate a better identification of uncertainties sources and present more efficient risk management in these projects. These uncertainties will also affect the time scheduling and resource allocation in the feasibility studies procedures. In this research, the effects of time and cost uncertainties on the process of feasibility studies are assessed. In order to illustrate the role of these uncertainties, their effects on scheduling and costing is depicted by using Monte Carlo simulation method. Also the associated risks of these uncertainties are evaluated in a probabilistic approach. The result confirms the significant impacts of these uncertainties on the project implementation, while it shows that considering the uncertainties lead to more reliable results. The outcomes of this research help a better and more realistic understanding of the effects of time and cost uncertainties on the design and implementation of feasibility studies. Besides it proposes more efficient plans for managing these uncertainties and the related risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mine
  • feasibility study
  • Uncertainty
  • Risk
  • Monte Carlo Simulation