حذف کالکوپیریت از کنسانتره مس- مولیبدن به روش فلوتاسیونالکترو- شیمیائی با اعمال پتانسیل خارجی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه یزد

4 مجتمع مس سرچشمه

چکیده

مقاله حاضر نتیجه یک کار تحقیقاتی در رابطه با کاربرد پتانسیل خارجی برای کاهش مقدار مواد بازدارنده در یک مدار فلوتاسیون مس – و فعل و انفعالات اکسایش و Ph و Eh مولیبدن است. کنترل پالپ در فلوتاسیون الکتروشیمیائی با تغییر پارامترهای الکتروشیمیائی مانند کاهش امکان پذیر است.یکی از روشهای الکتروشیمیائی اعمال پتانسیل خارجی است که در آن قابلیت شناور شدن ذرات مورد بررسی قرار میگیرد. در این مقاله امکانپذیری حذف کالکوپیریت از کنسانتره مس- مولیبدن مجتمع مس سرچشمه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که پتانسیل خارجی میتواند به عنوان یک روش جایگزین برای کاهش مصرف دیگر بازدارنده ها تلقی شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chalcopyrite removal from copper-molybdenite concentrate using electrochemical flotation and external potential

نویسندگان [English]

  • Kh Gharibi 1
  • S.Z Shafaei 2
  • H.R Zare 1
  • M.R Yarahmadi 3
  • S Zeidabadi 4
1 Shahrood University
2 Tehran University
3 Yazd University
چکیده [English]

In this research the application of external potential to reduce the amount consumption of depressant in a copper- molybdenite flotation circuit was studied.Control of the pulp in electrochemical flotation can be carried out by changing the electrochemical parameters like Eh, pH and oxidation and reduction reactions. One of the electrochemical flotation methods is application of external potential in which the flotability of minerals is considered. In this paper the feasibility of chalcopyrite removal from a copper-molybdenite concentrate is presentedinvestigated.­ The rResults showed that usage ofing external potential can be  consideredbe considered as an alternative method for reducing the other depressants usageconsumption.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrochemical flotation
  • sulphide minerals
  • pulp potential control
  • External potential
  • Eh and pH control