تأثیر شبکه تخلیه انتهایی در شبیه‌سازی آسیاهای گلوله‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشگاه تهران

چکیده

وجود شبکه و خصوصیات آن در عملکرد آسیاهای گلوله‌ای با تخلیه شبکه‌ای، خودشکن و نیمه‌خودشکن تأثیر بسیار زیادی دارد. طراحی شبکه، سطح باز و اندازه چشمه‌های‌ شبکه بر ظرفیت خردایش تأثیرگذارند. طراحی نامناسب این عوامل در آسیاهای نیمه‌خود‌شکن و خود‌شکن می‌تواند منجر به عدم کارایی سیستم خردایش و تشکیل استخر در آسیا شود که ً در صورت وقوع چنین حالتی هیچ عمل خردایشی در آسیا انجام نخواهد شد. در این پروژه برای اطمینان از شبیه‌سازی‌های هر چه دقیق‌تر مدار آسیاکنی و بهینه‌سازی استوار بر این شبیه‌سازی‌ها شبکه‌های تخلیه دو آسیای گلوله‌ای در مجتمع فسفات اسفوردی و مجتمع سنگ آهن گل‌گهر و تأثیر آن‌ها بر عملکرد این دو آسیا مطالعه شد. برای مطالعه و تعیین تأثیر شبکه تخلیه، از خوراک ورودی و محصول خروجی آسیا‌ها در حالت یکنواخت مدار نمونه‌برداری شد. پس از موازنه جرم، جریان‌های خروجی مواد با استفاده از شبیه‌ساز BMCS® شبیه‌سازی و با دانه‌بندی واقعی محصول خروجی از آسیاها مقایسه شدند. نتایج نشان داد که شبکه موجود در آسیای گلوله‌ای اسفوردی بر دانه‌بندی محصول خروجی تأثیری ندارد، اما در آسیای گلوله‌ای موجود در مجتمع سنگ آهن گل‌گهر این شبکه همانند سرندی با چشمه‌های بسیار ریز عمل می‌کند و رفتار آن باید شبیه‌سازی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discharge Grate Effect on Simulation of Ball Mills

نویسندگان [English]

  • Z Mirzaei 1
  • A Farzanegan 2
  • A.R Valian 1
1 kashan university
2 Tehran University
چکیده [English]

Grate and its specification can significantly affect the performance of ball mills, semi-autogenous grinding (SAG) and fully autogenous grinding (FAG) mills equipped with this type of discharge mechanism. The grate design, open area and grate aperture size affect grinding throughput. In SAG and FAG mills, the inadequate design of discharge grate can lead to inefficiency of comminution device and creation of a slurry pool which practically stops particles' breakage. In optimization projects, investigation on discharge grate and its effect on grinding process is critical due to particle size classification at mill exit, which necessitate the effect of grate to be considered in process modeling and simulation. In this project, discharge grates of Esfordi and Gol-e-Gohar plant ball mills and their effect on mill performance were investigated in details to make sure that the modeling and simulation and subsequent optimization studies are accurate as much as possible. To study and determine the effect of the discharge grate, samples were collected from mill feed and discharge streams when the circuits were under steady-state operation. After mass balancing, the discharge streams were simulated by BMCS®. Then the observed and simulated PSD of output were compared. The obtained results showed that the grate inside Esfordi ball mill does not affect the particle size distribution of mil output. In Gol-e-Gohar pilot plant ball mill the grate behaves like a fine screen which should be considered in mill mathematical modeling and simulation.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discharge grate
  • Ball mill
  • Esfordi Phosphate Complex
  • Gol-e-Gohar Iron Ore Complex
  • Simulation
  • BMCS®
  • NGOTC®