بررسی تأثیر انواع مدل های رفتاری توده سنگ در منحنی عکس العمل زمین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده

امروزه روش همگرایی- همجواری از پرکاربردترین روش‌ها برای تعیین نگهداری حفریات دایروی و غیر دایروی است. انتخاب مدل ساختاری مناسب برای توده‌سنگ، اعم از الاستوپلاستیک کامل، الاستوپلاستیک شکننده و الاستوپلاستیک نرم‌شونده، نقش بسیار مهمی در کاربرد این روش دارد. در مواردی میزان اختلاف در تغییرشکل ایجاد شده ناشی از انتخاب مدل‌های ساختاری متفاوت بیش از 100درصد است.
در این مقاله سعی شده است تا تأثیر انتخاب مدل‌های رفتاری مختلف در منحنی عکس‌العمل زمین و میزان زون پلاستیک ایجاد شده در اطراف یک حفره دایروی بررسی شود. در این مقاله فرض شده‌ است که توده‌سنگ تحت تاثیر فشار ایزوتروپیک قرار دارد و رفتار اولیه الاستیک دارد. معیار شکست مورد استفاده معیار غیر خطی هوک‌براون است. روش حل مسئله روش پله‌ای است که در آن پارامترهای مقاومتی توده‌سنگ به‌صورت گام به گام از مقادیر حداکثر خود تا مقادیر باقیمانده تغییر می‌کنند. در انتها یک آنالیز حساسیت روی پارامترهای شکست معیار هوک‌براون صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Various Constitutive Models on Ground Reaction Curve

نویسندگان [English]

  • A.R Kargar
  • R Rahmannejad
Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Nowadays, convergence-confinement method is one of the most important methods in determining  support systems for both underground circular and non-circular spaces. Selecting an appropriate constitutive model including elastic-perfectly plastic, elastic-brittle-plastic and elastic-strain softening models has a significant role in the application of this method. In some cases, the difference of displacements resulting from choosing different constitutive models is more than 100%.
In this research, we attempted to investigate the effect of different constitutive models on the ground reaction curve and plastic zone made around a circular opening. It has been supposed that a rock mass is initially carries an elastic behavior and undergoes an isotropic pressure,. The failure criterion used here is non-linear Hoek-Brown yield criterion. The problem is solved in a stepwise procedure proposed by Brown et al (1983), in which rock mass strength parameters change in a stepwise method from the peak to the residual values. Finally, a sensitive analysis is performed on the Hoek-Brown strength parameters.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roadheader
  • Geotechnical hazards
  • Geotechnical risk assessment
  • Tabas Coal Mine