مقایسه نتایج شبیه¬سازی مدار آسیای گلوله¬ای سه¬چاهون با نرم¬افزارهای MODSIM، COMSIM و BMCS

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه تهران

چکیده

 
با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی، عملکرد مدارهای فراوری در شرایط مختلف قابل پیش‌بینی و بهینه‌سازی است. در سال‌های اخیر، مدل‌ها و نرم افزارهای مختلفی برای شبیه‌سازی مدارهای آسیا ارائه شده است. در این تحقیق، شبیه‌سازی ‌ مدار آسیای گلوله‌ای سه‌چاهون با استفاده از نرم‌افزارهای MODSIM، COMSIM و BMCS بررسی قرار گرفته شد. به این منظور، ابتدا، با انجام آزمایش‌های تابع شکست روی نمونه خوراک آسیای گلوله‌ای، پارامترهای مدل تجربی تابع شکست و مدل تابع انتخاب آستین محاسبه گردیده ‌است. سپس، با اندازه‌گیری هدایت الکتریکی پالپ، زمان ماند مواد داخل آسیا محاسبه شده‌است. در ادامه با نمونه‌گیری از خوراک و محصولات هیدروسیکلون، ضرایب مدل‌های پلیت و ناگسوارارائو نیز تعیین گردیده‌اند. آن‌گاه، مدار آسیای گلوله‌ای سه چاهون با نرم افزار‌های فوق شبیه‌سازی شده‌اند. مقایسه دبی و توزیع ابعادی اندازه‌گیری شده در شاخه‌های مختلف مدار آسیا با مقادیر حاصل از شبیه‌سازی نشان داد که، هر سه نرم‌افزار، با دقت خوبی قادر به پیش‌بینی  مشخصات    شاخه‌های مختلف مدار بوده‌اند ,ولی نرم افزار MODSIM  خطای نسبی کمتری داشت. با استفاده از این نرم‌افزارها، می‌توان تاثیر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد مدار آسیای گلوله‌ای را با دقت قابل قبولی پیش‌بینی نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Simulation Results of Se-Chahun Ball Mill Circuit Using MODSIM, COMSIM and BMCS Softwares

نویسندگان [English]

 • L Parande 1
 • A Dehghani 1
 • M Khosravi 1
 • M Noparast 2
1 Yazd University
2 Teharn University
چکیده [English]

Simulation techniques are used to evaluate and optimize the mineral processing circuits. In this research, comminution softwares including COMSIM and BMCS and MODSIM were used to simulate the performance of Se-Chahun ball mill circuit. First the samples were taken from the ball mill circuit, in order to determine the size distribution, solid percent and flowrate of the feed and products. Then breakage and selection functions of the ball mills fresh feed samples were determined using BFDS software. Also, the parameters of the breakage function empirical model and Austin selection model were determined. The residence time distribution of the ball mill circuit was measured using salt tracer. Then those parameters of the hydrocyclone models of Plitt and Nagswararao were determined. Finally, the ball mill circuit was simulated using the above-mentioned three softwares. The comparison of the simulation results with the measured data of the plant showed that all the softwares could predict the circuit performance with high accuracy, although the MODSIM was superior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Simulation
 • Se-Chahun circuit
 • Ball mill models
 • Hydrocylcone models
 • Residence time
 • MODSIM
 • COMSIM
 • BMCS