استخراج حلالی اورانیوم توسط دی بوتیل کربیتول از محلول لیچ لیکور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 سازمان انرژی اتمی

چکیده

یکی از روش های تغلیظ و تخلیص اورانیوم موجود در محلول لیچ، روش استخراج با حلال است. روش متداول برای استخراج حلالی اورانیوم از اسید نیتریک،استخراج با تری بوتیل فسفات(TBP) می باشد. در این پژوهش از حلال دی بوتیل کربیتول (DBC) جهت استخراج اورانیوم از محلول لیچ لیکور در غلظت های مختلف حلال، اسید نیتریک،دما و مدت اختلاط مختلف استفاده شده است و تاثیر این پارامترها و اثر متقابل آن ها در میزان استخراج اورانیوم بررسی شده است. شرایط بهینه برای استخراج حلالی اورانیوم توسط DBC، اسید نیتریک 30%، فاز آلی شامل 60% دی بوتیل کربیتول و 40% کروزین، دمای 20 درجه سانتی گراد و مدت اختلاط 4دقیقه بدست آمد که در این شرایط حداکثر استخراج اورانیوم در یک مرحله  برابر 07/46% بود در حالی که در دو مرحله استخراج اورانیوم به حدود 52 درصد رسید.لازم به ذکر است که با سه مرحله استخراج می توان بازیابی اورانیوم را به حدود 70 درصدرساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Solvent extraction of uranium from leach liquor by di-butyl carbitol

نویسندگان [English]

  • I Dehghan 1
  • M Abdollahy 1
  • A Ghadiri 2
1 TMU
2
چکیده [English]

Solvent extraction is one of the methods is used for concentration and purification of uranium from leach solution. The extraction of uranium from nitric acid solution is carried out by tri-butyl phosphate (TBP). In this study, the effect of concentrations of solvent and nitric acid, temperature and mixing time were investigated. Optimal conditions for solvent extraction of uranium by DBC obtained under 30% nitric acid, the organic phase containing 60% di-butyl carbitol, 20°C temperature and 4 mins mixing time. In these conditions the maximum extraction of uranium was 47% in one step and 52% in two steps.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uranium
  • Nitric acid
  • di-butyl carbitol