ارایه مدل ریاضی عملیاتی بر مبنای برنامه¬ریزی عدد صحیح برای برنامه¬ریزی تولید کوتاه مدت معادن روباز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه یزد

چکیده

برنامه ریزی تولید کوتاه مدت چگونگی ترتیب استخراج بلوک های کانسنگ و باطله را برای دوره های زمانی شیفتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه تعیین می‌کند. هدف از این برنامه‌ریزی تعیین زمان استخراج بلوک‌ها به‌گونه‌ای است که محدودیت‌هایی نظیر حداقل و حداکثر عیار مواد ارسالی به کارخانه فرآوری، تناژ کانسنگ و باطله استخراجی از معدن، شیب معدن و غیره در هر دوره زمانی برآورده شوند. تاکنون مدل های ریاضی متعددی برای برنامه ریزی تولید کوتاه‌مدت ارائه شده است، اما به دلیل این‌که این مدل‌ها نتوانستند محدودیت فضای کاری برای ماشین آلات را در مدلسازی به طور موثر پیاده کنند، از لحاظ عملیاتی قابل اجرا نیستند. در این مقاله، مدل موجود برای برنامه‌ریزی تولید کوتاه مدت طوری بسط داده شده است که جواب بدست آمده از حل آنها تضمین می‌کند که قبل از استخراج هر بلوک نه تنها باید 9 بلوک فوقانی آن برداشت شود بلکه باید 2 یا 3 بلوک موجود در پیش روی آن بلوک، در همان سطح، نیز استخراج شود. در این راستا محدودیت دسترسی به بلوک‌های موجود در یک تراز معدن روباز تعریف شد. این مدل‌ها دارای یک تابع هدف و تعدادی محدودیت هستند و شرط فراهم بودن فضای کاری برای ماشین آلات در قالب محدودیت دسترسی وارد مدل شد. همچنین در این مقاله ابتدا سه مدل ریاضی مختلف برای برنامه ریزی تولید کوتاه مدت بیان شده است. هر سه مدل بر پایه برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح می باشند و تفاوت آنها در روش دسترسی به بلوک های  واقع در پله هم تراز است. در نهایت با ذکر یک مثال این سه مدل در نرم افزار  Excel 2007پیاده شد و سپس توسط نرم افزار Premium Solver Version 9.0 مدل های ساخته شده حل گردیده و نتایج حل آنها با هم مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mathematical Model for Short Term Production Scheduling in Open Pit Mines Based on Integer Programming

نویسندگان [English]

  • A Jafari 1
  • A.E Denjkolaie 1
  • J Gholamnejad 2
1 University of Tehran
2 Yazd University
چکیده [English]

Short term production scheduling determines the sequence of ore and waste blocks extraction on shifty, daily, weekly or monthly bases. The objective of this production scheduling was to determine the block extraction period according to the production constraints including; grade blending, mine and mill capacity, and slope constraints. Several mathematical models have been proposed for short term production scheduling, but the equipment access constraints have not been incorporated effectively in that models. In this paper the mathematical model of short term production scheduling was developed in order to insure that a block can only be removed if all nine overlaying blocks and two or three surrounding blocks have been removed, in the previous or current periods. This goal was achieved by defining equipment access constraints. Mathematical inequalities were presented for equipment access constraints based on integer programming, according to the type of block access modes. These models were then applied to a case study, using Excel 2007 and solved via Premium Solver Version 9.0 software.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short term production scheduling
  • open pit mine
  • equipment access constraints
  • linear integer programming