اولویت‌بندی حوادث رخ‌داده در معادن زغال‌سنگ البرزشرقی با استفاده از روش RPN

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاهتهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

رخ‌داد حوادث احتمالی در معادن زیرزمینی زغال سنگ و خطرات ناشی از آن، محیط کاری ناامنی را برای کارگران و تجهیزات عملیاتی ایجاد کرده است. بر اثر این حوادث ممکن است آسیب های جانی و مالی قابل ملاحظه‌ای به صورت مرگ، از کارافتادگی یا نقص عضو و شکستگی‌های گوناگون، خرابی و از بین رفتن تجهیزات معدن، بسته شدن کارگاه‌های استخراج و گالری‌ها وارد شوند. در این مقاله، با توجه به اهمیت موضوع مذکور به‌ویژه در معادن زغال سنگ البرز شرقی و با هدف کاهش خطرات وارده، بر اساس احتمال وقوع حادثه، شدت و نتایج حاصل از آن طی سال‌های 1382 الی 1386 ریسک‌های مربوطه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور، نخست یک‌سری جدول‌های استاندارد در ارتباط با شدت و احتمال وقوع حوادث تنظیم و پایه‌گذاری شد. سپس،، عدد اولویت ریسک (RPN) تعیین و به واسطه‌ی آن موثرترین عامل ایجاد عدم قطعیت در معادن مورد بررسی شناسایی شد. با استفاده از روش مذکور نتیجه‌گیری شد که مؤثرترین عامل ایجاد عدم قطعیت در معادن زغال‌سنگ البرزشرقی عوامل ژئوتکنیکی می‌باشند، به‌طوری‌که نمره RPN برای این حوادث 690 از 1000 است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Risk Creating Factors in East Alborz Coal Mines Company

نویسندگان [English]

  • S Behraftar 1
  • M Faroghhoseini 2
  • E Bakhtavar 3
1 University of Tehran
2 University of Tehran
3 Urmia University of Technology
چکیده [English]

  In underground coal mines, due to occurrence of probable events and the consequent risks, normally a reliable safe environment is not provided for the work forces and operational equipments. Through the risks, two main considerable damages may happen. First, the human injuries namely fatality, disability or maim and organ fractures and second the economical damages such as amortization and loss of mining equipments, and closure of working faces and galleries. Considering these types of crucial events this study aims on reducing the likely risks particularly in East Alborz Coal Mines Company. For this purpose, based on probability of event occurrences, their severities and outcomes the relevant risks have been assessed and analyzed. To achieve this goal by taking into account the occurrence probability and intensity a number of measures or standards were developed by the authors. Risk Priority Number (RPN) was introduced. By employing RPN the most impressive uncertainty factor in East Alborz Coal Mines Company was recognized. Finally, with the regard to the degree of damages caused by the events, a practical procedure for risk reduction in the mines has been presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Assessment
  • Risk Priority Number
  • East Alborz Coal Mines Company