تاثیر طول گام و مراحل حفر در روش حفاری مرحله ای بر میزان نشست سطح زمین در خط 4 متروی تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

برای کنترل نشست ناشی از حفر تونل در مناطق شهری و ایمنی سازه‏های مجاور، عوامل تاثیرگذار در عملیات حفر باید با توجه به شرایط ژئوتکنیکی منطقه و روش اجرا به درستی تعیین شود. در روش حفاری مرحله ای، طول گام و توالی مراحل حفاری اصلی‏ترین عوامل تاثیرگذار از بعد اقتصادی و اجرائی هستند. این دو عامل ارتباط تنگاتنگی با زمان و هزینه اجرای تونل‏ها به روش حفاری مرحله ای دارند، بنابراین تعیین بهینه آنها یکی از چالش‏های اصلی به شمار می‏آید. در این مقاله، تاثیر تغییرات طول گام و مراحل حفاری در خط 4 متروی تهران، با توجه به در حال اجرا بودن آن، بر میزان نشست سطح مورد بررسی قرار گرفت. از روش سه‏بعدی اجزای محدود برای تخمین نشست در حالت‏های مختلف طول گام و توالی مراحل حفاری استفاده شد. نتایج نشان داد که با توجه به خواص ژئوتکنیکی منطقه و ابعاد حفریه، طول گام‏های حفاری محافظه‏کارانه تعیین شده و پیشنهاد می‏شود برای بالا بردن راندمان اجرائی، واحد طول گام حفاری در زیر خیابانها در قسمت فوقانی 2 متر و در قسمت زیرین 3متر، و در زیر ساختمانها واحد طول گام حفاری در قسمت فوقانی 1 متر و در قسمت زیرین 3متر  انتخاب شود.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Round Length and Excavation Phases in the NATM Induced Surface Settlement- Line 4 of Tehran Metro

نویسندگان [English]

  • M Sharifzadeh 1
  • M Afifipour 1
  • M Tasujizade 2
1 Amirkabir University of Technology
2 Azad University of Science and Research
چکیده [English]

       In order to control settlement induced by tunneling in urban area, effective parameters in the excavation procedures should be determined with respect to the geotechnical properties and construction methods. In NATM, round length and sequence of excavation phases are the significant parameters that affect on tunneling economically and technically. These two factors have a great relationship with time and cost of tunneling projects. Therefore, determination the optimum amount of those parameters is the main challenge in such projects. In this paper, the effects of round length and excavation phases on surface settlement in line four of Tehran metro, still in construction, were evaluated. To do the analyses, a three-dimensional finite element package was used to simulate the tunnel operations for different number of round length.  The results showed that, regarding to the geotechnical properties and tunnel dimensions in line four areas, the round length was determined conservatively. Therefore, it can be suggested that in order to improve efficiency, the round length is determined 2 and 3 meter in upper and lower parts of tunnel cross-section, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NATM tunneling
  • round length
  • Plaxis 3D software
  • Surface Settlement
  • excavation phases