ارزیابی تأثیر پیشروی کارگاه های استخراج جبهه کار طولانی بر رفتار گالری پست 5 معدن بزرگ پابدانا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بررسی رفتار حفریات زیرزمینی با تکیه بر اندازه‌گیری جابجایی‌ها از رایجترین روش‌های ارزیابی پایداری است. در این تحقیق تأثیر عملیات استخراجی در کارگاه‌های 245 پسرو و 245 پیشرو بر وضعیت گالری پست 5 معدن بزرگ پابدانا که متحمل مشکلات گوناگون شامل جابجایی بیش از حد مقطع عرضی گالری، ایجاد تغییر شکل‌های گوناگون قاب‌های نگهداری و شکست و تخریب آنها گردیده، ارائه شده است. ابزار مورد استفاده متر همگرایی‌سنج و ایستگاه‌ها از نوع 3 نقطه‌ای هستند. نتایج یکساله ثبت همگرایی در 12 ایستگاه حاکی از آن است که بیش از 92% جابجایی کل در پشت جبهه‌کار کارگاه استخراج جبهه کار طولانی رخ می‌دهد. به گونه‌ای که تغییر شکل‌های مضر در محدوده‌ای بین 7 تا 22 متر پشت جبهه‌کار کارگاه و در زیر زون تخریب بوقوع می‌پیوندند. همچنین سرعت پیشروی عملیات استخراجی در کارگاه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار گالری تشخیص داده شد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effect of Longwall Coal Stope’s Progress on the Behavior of Gallery Post 5 of Pabedana Coal Mine

نویسندگان [English]

  • R Rahmannejad
  • V Maazallahi
Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Convergency measurement is one the most utilized methods to analyze the behavior of underground openings. In this research, the extraction effects of the coal stopes "245 advance" and "245 regressive" on the gallery Post no. 5 of Pabedana coal mine are considered. This gallery has experienced difficult loading conditions which are caused many stability problems like high deformation and yielding of steel sets. Convergences are recorded for about 1 year implementing tape extensometer and 3-point convergence monitoring arrays. Results of analyzing the recorded convergences of 12 stations showed that more than 92% of displacements are occured behind the stope face. Critical displacements occur under the gob zone, i.e. between 7-22m behind the stope face. Also, it is concluded that the rate of coal extraction in longwall stopes has a key role on stability of gallery.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pabedana coal mine
  • Longwall Coal Stope
  • Monitoring
  • Tape Extensometer