بررسی کاهش سیلیس کنسانتره هماتیتی مدار فلوتاسیون چادرملو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

2 دانشیارفرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

3 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده

در کارخانه فرآوری چادرملو، کنسانتره مغناطیسی هماتیتی با روش فلوتاسیون معکوس فسفر‌زدایی می‌شود. در این روش از سیلیکات سدیم به‌عنوان بازداشت کننده و از مخلوط Dirol و Alke به‌عنوان کلکتور استفاده می‌شود. میزان فسفرکنسانتره مدار فلوتاسیون اغلب در حد قابل قبول (حدود 047/0 درصد) است ولی محتوی سیلیس آن (حدود 5/3 درصد) بیش از حد مجاز است. مطالعات میکروسکوپی نشان می‌دهد که سیلیس کنسانتره اغلب کوارتز، و به‌صورت ذرات آزاد (کوچکتر از 45 میکرون) هستند. چون مدار فلوتاسیون چادرملو برای شناور سازی آپاتیت طراحی شده است، نمی‌توان انتظار داشت که سیلیس نیز در این سیستم شناور شود. هدف این تحقیق بررسی امکان کاهش سیلیس است. به این منظور آزمایش‌های فلوتاسیون، با تغییر پارامتر‌های مرتبط با سیلیکات سدیم، روی خوراک با محتوی سیلیس بالا (حدود 73/5 درصد) انجام شد. مشاهده شد که با استفاده از 800 گرم بر تن سیلیکات سدیم با مدول 5/2 و زمان آماده‌سازی محلول سیلیکات سدیم کمتر از 10 دقیقه، کنسانتره آهن با بازیابی خوب (حدود 97 درصد) و میزان فسفر مجاز (حدود043/0 درصد) قابل دستیابی است ولی عملکرد آن در کاهش محتوی سیلیس کنسانتره (حدود 5/4 درصد)رضایت‌بخش نبود و توزیع آن در کنسانتره حدود 68 درصد بود. با اضافه کردن کاتیون‌هایCa++به محلول سیلیکات سدیم، ضمن کاهش محتوی سیلیس کنسانتره خوراک معمول کارخانه، از 5/4 به حدود 2 درصد، عیار آهن نیز حدود 1 درصد افزایش یافت. افت بازیابی در این حالت حدود 1 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Silica Removal from Hematite Concentrate of Chador-Malu Flotation Circuit

نویسندگان [English]

  • arash tohry 1
  • Ali Dehghani 2
  • ali mojtahedzadeh 3
1
2 Yazd University
3
چکیده [English]

In Chador-Malu processing plant, reverse flotation is used for dephosphorization of hematite concentrate. Sodium silicate is used as the iron depressant and a mixture of Alke and Dirol as the collector. The phosphorus content of the concentrate is at an acceptable level (0.047%) but the silica content is relatively high (3.5%). The flotation circuit is designed to remove apatite but not silica. Chemical and mineralogical studies of the samples and mass balance of the flotation circuit showed that the silica content of the iron concentrate was mainly in the form of free quartz particles in the size range of minus 45 micron. The main objective of this research was to investigate the possibility of floating silica in the apatite- iron oxide- silica flotation system. Flotation experiments on samples with high silica content, showed that using 800 grams per tones of sodium silicates with silica modulus of 2.5, at pH of 10, gave better results but the silica contents of iron concentrate (4.5%) was still high. Addition of Ca++ to the sodium silicate solution, at pH of 11, reduced the silica content from 4.5% to 2%, while the iron grade was increased by 1% and the concentrate recovery was reduced by 1%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hematite reverse flotation
  • Chador-Malu ore
  • silica
  • sodium silicate
  • Ca++