بررسی کارآیی هیدروسیکلون با اندازه‌گیری زاویه چتر خروجی ته‌ریز آن با استفاده از پردازش تصویر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

  هیدروسیکلون یکی از موثر‌ترین وسایل دانه بندی در کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی است. این دستگاه نسبت به تغییرات پارامتر‌های عملیاتی بسیار حساس است. با توجه به زمان ماند کوتاه مواد در هیدرو‌سیکلون، پایش (Monitoring) آن می‌تواند نقش چشمگیری در بهبود کارآیی آن داشته باشد. معمولاً از معیارهای حد جدایش، دقت جدایش و میزان بازیابی آب به ته‌ریز، به عنوان عوامل ارزیابی کارآیی هیدروسیکلون استفاده می‌شود. از زاویه چتر ته‌ریز نیز می‌توان کارکرد هیدروسیکلون را بررسی کرد. در این تحقیق با استفاده از شیوه پردازش تصویر، به اندازه‌گیری زاویه چتر در ته‌ریز هیدروسیکلون پرداخته شده است. سپس با کمک روش‌های آماری، پارامتر‌های موثر بر این زاویه مشخص شدند و با برازش توابع مناسب، ارتباط بین زاویه چتر، حد جدایش، دقت جدایش و بازیابی آب به‌ ته‌ریز مشخص گردید. نتایج نشان دادند که می‌توان از شیوه پردازش تصویر به عنوان روشی قابل اطمینان در بررسی کار هیدروسیکلون‌ استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hydrocyclone Performance with Measurement of Underflow Discharge Angle Using Image Processing Technique

نویسندگان [English]

  • M Karimi
  • A Dehghani
  • A Badehnoosh
Yazd University
چکیده [English]

   Hydrocyclone is the most effective classification unit in mineral processing practices. This device is very sensitive to the operational parameters. Due to the short residence time of material in the hydrocyclone, its monitoring has a great effect on the circuit performance. Two criteria are normally used to evaluate the cyclone performance, namely, cut size and water recovery to underflow. In this research, first, underflow discharge angle was measured using image processing technique. Then, statistical method was used to evaluate the effect of operational parameters on the underflow discharge angle. Empirical models were fitted to the data, relating the underflow angle to the variables. It was shown that this method can be used to control, the hydrocyclone performance.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrocyclone
  • Underflow discharge angle
  • image processing
  • Cut size
  • Water recovery to underflow