بررسی آزمایشگاهی تاثیر نوع و میزان کانی‌های رسی بر مقاومت فشاری بتن پلاستیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه خواجه النصیر طوسی

چکیده

خاک رس به علت داشتن خصوصیات تورم، نفوذپذیری کم و وفور آن در طبیعت همواره در ساخت سازه‌های هیدرولیکی سبک و سنگین مورد توجه بوده است. از رس‌ها در ساخت جزء آب بند سد‌ها که هسته سد خاکی، دیوارهای آب بند، پرده تزریق و کف پوش‌های رسی می‌باشد و همچنین ساخت سازه‌های هیدرولیکی سبک مانند پوشش کانال‌ها استفاده می‌شود. در این مقاله سعی شده است که اثر دو نوع کانی رس بر مقاومت فشاری بتن پلاستیک ساخته شده از آنها، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در صورت استفاده از معیار مقاومت فشاری نمونه‌ها برای ارزیابی حدود تأثیرگذاری نوع رس بر ویژگی‌های مکانیکی بتن پلاستیک، افزودن رس بنتونیتی پیامدهای مطلوب‌تری نسبت به رس کائولینیتی در بتن پلاستیک دارد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق یک رابطه تجربی برای تخمین مقاومت فشاری بتن پلاستیک بر پایه دو پارامتر عیار رس (نسبت کانی رس به ماسه) و سن نمونه ارائه شده است.
 
 
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Clay Mineral Type and Content on Compressive Strength of Plastic Concrete

نویسندگان [English]

  • A Tahershamsi 1
  • A Bakhtiary 2
  • N Binazadeh 1
1 Amirkabir University of Technology
2 Khaje Nasir Toosi University of Technology
چکیده [English]

Clay minerals are largely available in nature and due to special characteristics of clay, have successfully been used for dam core as a water-tightening material. Taking into consideration the execution necessities and so as to reduce the associated costs, it is required to reassess fundamental of the conventional plastic concrete mix design used for constructing water tightening element of the large dams. In this study the effects of two different types of clay minerals with the intention of evaluating the possibility of changing portion of the clay materials on compressive strength of plastic concrete are investigated. The required samples have been prepared and tested according to a special laboratory program. The results indicate that the type of clay mineral has meaningful effects on the strength of the plastic concrete. The results also have shown that the slump of the new mixture of plastic concrete is dependent on the amount of clay in the mix design. Consequently an empirical equation is derived for estimation of compressive strength based on two parameters of clay content and sample age.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plastic concrete
  • Compressive strength
  • Kaolinite
  • Montmorilonite