بهینه سازی محدوده استخراج در معادن زیرزمینی با استفاده از الگوریتم حریصانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

تا کنون تعداد معدودی الگوریتم برای بهینه‌سازی محدوده استخراج زیرزمینی ارائه شده که شمار آنها در مقایسه با الگوریتم‌های بهینه‌سازی محدود استخراج روباز بسیار کمتر است. در هر یک از این الگوریتم‌ها تنها برخی از محدودیت‌های فنی و هندسی کارگاه استخراج وابسته به یک یا چند روش استخراج خاص برای بهینه‌سازی محدوده استخراج در نظر گرفته شده است. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای بهینه‌سازی محدوده کارگاه استخراج زیرزمینی در یک طبقه استخراجی بر مبنای الگوریتم‌ حریصانه ارائه شده است. این الگوریتم بر روی مدل اقتصادی دو بعدی اجرا می‌شود. برای اجرای الگوریتم، ابتدا محدوده مدلسازی شده با یک مدل گرافی که در آن اوزان یال‌های گراف بیانگر ارزش اقتصادی تجمعی بلوک‌ها در مدل بلوکی است، شبیه‌سازی می‌شود. سپس با بهره‌گیری از روش دیکسترا، مسیری از گراف که دارای طول بیشینه است، جستجو می‌شود. روش دیکسترا یکی از بهترین روش‌های حل الگوریتم حریصانه است. مسیری که باکاربرد این الگوریتم بر روی مدل محدوده معدنی جستجو می‌شود در واقع نشان‌دهنده مرزهای محدوده استخراج بهینه است که در صورت استخراج آن دستیابی به سود حداکثر محقق می‌گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Stope Boundaries Using Greedy Algorithm

نویسندگان [English]

  • M.E Jalali
  • S.H Hoseinie
Shahrood University of Technology
چکیده [English]

  Optimization of stope boundaries has received less attention than that in open pit mines. However, few algorithms are available for optimization of stope boundaries, which are either tailored for a specific mining method or lack some significant geometrical and technical constraints. A greedy algorithm is described in this paper for optimization of stope boundaries in each level of an underground mine. The algorithm employs a graph of the 2D economic block model in which weight of edges indicate cumulative economic values of blocks. The proposed algorithm enjoys Dijikstra approach to find the maximum path length on the graph. Dijikstra method is one of the best methods for solving the greedy algorithms. Indeed, the path which is searched in model of mining area using this algorithm, defines limits of the optimized stopes which provide the highest economic value.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground mining
  • Stope
  • Optimization
  • Greedy Algorithm
  • Dijikstra Approach