اعتبار سنجی الگوریتم کوروبوف اصلاح‌شده به کمک الگوریتم لرچ و گروسمن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت زغالسنگ البرز شرقی

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

یکی از روش‌های استخراج معادن سطحی روش روباز است که در آن استخراج ماده معدنی به صورت پله‌ای انجام می‌شود. محدوده نهایی معدن در این روش که معرف شکل آن در پایان عمر معدن است، باید قبل از استخراج طراحی شود. محدوده نهایی معدن را می‌توان با روش‌های دستی و رایانه‌ای طراحی نمود. در روش دستی محدوده‌ی سربه‌سری معدن طراحی می‌شود ولی هدف در طراحی رایانه‌ای تعیین محدوده‌ بهینه معدن است. محدوده‌ بهینه، محدوده‌ای است که سود حاصل از آن حداکثر ‌باشد. جهت طراحی محدوده بهینه الگوریتم‌های متعددی همچون مخروط شناور، الگوریتم کوروبوف، الگوریتم کوروبوف اصلاح شده و الگوریتم لرچ و گروسمن مبتنی بر نظریه گراف ارائه شده است که هر کدام دارای معایب و مزایای خاصی هستند. طراحان الگوریتم کوروبوف اصلاح شده معتقداند این الگوریتم قادر است در همه حالت‌ها محدوده بهینه واقعی را برآورد نماید. با توجه به اینکه ثابت شده الگوریتم لرچ و گروسمن قادر است در همه حالت‌ها محدوده بهینه واقعی را محاسبه نماید، لذا در این مقاله، الگوریتم کوروبوف اصلاح شده در مدل‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل با الگوریتم لرچ و گروسمن مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که روش مذکور درعین سادگی قادر نیست محدوده بهینه واقعی را در بعضی از مدل‌ها پیدا نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the corrected form of the Korobov algorithm with the Lerchs and Grossmann method based on graph theory

نویسندگان [English]

  • E Elaheizini 1
  • R Kakaee 2
1 Eastern Alborz Coal Company, Shahrood
2 Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Open pit mining is one of the most important methods of surface mining in which extraction of mineral deposit is carried out in benches. Ultimate limits of an open pit which define its size and shape at the end of the mine’s life must be designed before to start the operation. Manual and computer methods can be used to determine optimum ultimate pit limits. Manual methods of designing pit limits are based on stripping ratios and involve determining break even pit limits. The objective of computer methods is to determine the optimum ultimate pit outline for which the net profit is maximized. A number of algorithms such as floating or moving cone method, the Korobov algorithm and the corrected form of this method and the Lerchs and Grossmann algorithm based on graph theory have been developed to find out the optimum final pit limits. Each of these methods has special advantages and disadvantages. The designers of the corrected form of Korobov algorithm claim that this method is able to yield the true optimum pit in all the cases. The aim of this paper is to examine this method for being as a true optimum pit algorithm. This method is compared with the Lerchs-Grossmann algorithm which is the only method that can be proved, rigorously, always to yield the true optimum pit. The results show that the corrected form of Korobov algorithm is not always able to find out a true optimum pit outline.
    
.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open pit mining
  • Ultimate Pit Limit
  • Corrected form of Korobov algorithm
  • Lerchs-Grossmann algorithm