بهینه‌سازی فرایند تجزیه قلیایی کنسانتره ایلمنیت کهنوج به منظور تولید دی اکسید تیتانیوم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی

3 دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی معدن

چکیده

در این پژوهش، کارایی روش تجزیه قلیایی برای غنی¬سازی کنسانتره ایلمنیت مجتمع تیتانیوم کهنوج جهت تولید رنگدانه بررسی شد. برای این منظور، ابتدا تأثیر پارامترهای عملیاتی شامل دما، نسبت آلکالی به ایلمنیت و سرعت همزدن بر نرخ استخراج تیتانیوم در مرحله تجزیه ایلمنیت در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریلی کامل ارزیابی و با استفاده از نرم¬افزار Design Expert و در سطح اعتماد 95% به روش آنالیز واریانس (ANOVA) تحلیل گردید. نتایج نشان داد که دما بیشترین تأثیر را بر میزان استخراج دارد و با افزایش آن، نرخ استخراج به میزان قابل¬توجهی افزایش یافت. تحت شرایط بهینه، یعنی دمای oC220، نسبت آلکالی به ایلمنیت 9 و سرعت همزدن rpm 800، درصد استخراج 97% حاصل و تیتانیوم به صورت تیتانات پتاسیم از ایلمنیت جدا شد. با لیچینگ تیتانات پتاسیم حاصل از مرحله اول توسط اسید کلریدریک و سپس هیدرولیز محلول، دی اکسید تیتانیوم با عیار 95% حاصل شد. نتایج موفقیت¬آمیز این پژوهش، نوید پتانسیل بالقوه روش تجزیه قلیایی در تولید دی اکسید تیتانیوم از کنسانتره مجتمع تیتانیوم کهنوج را می¬دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Alkaline Decomposition of Kahnooj Ilmenite Concentrate for Titanium Dioxide Production

نویسندگان [English]

  • Vahideh Shojaei 1
  • Ali Mohebbi 2
1 Shahid Bahonar university of kerman
2
3
چکیده [English]

In this study, the efficiency of alkali method for the enrichment of ilmenite concentrate of Kahnooj titanium complex was examined to produce titanium dioxide pigment. For this purpose, the effect of operating time, alkali to ilmenite mass ratio and stirring speed on titanium extraction rate was investigated and analyzed on the basis of a full factorial design and ANOVA test. Results showed that temperature has the most significant effect on the extraction rate. Under optimal conditions, i.e. temperature of 220 oC, ilmenite to alkali mass ratio of 9 and agitation speed of 800 rpm, the extraction rate of 97% for titanium was achieved. The obtained potassium titanate was then leached with hydrochloric acid and the solution was hydrolyzed to produce titanium dioxide with a purity of 95%. The successful results of this study, proved the potential of alkaline decomposition process for the production of titanium dioxide from ilmenite concentrate of Kahnooj complex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilmenite
  • Kahnooj
  • Alkaline decomposition
  • Potassium titanate
  • Titanium dioxide