کلیدواژه‌ها = سینتیک
سینتیک انحلال شیمیایی کانه کم عیار سوپرژن مس معدن دره زار

دوره 7، شماره 17، اسفند 1391، صفحه 51-60

حجت نادری؛ محمود عبداللهی؛ نوید مستوفی؛ سید محمدجواد کلینی؛ سید عباس شجاع ساداتی؛ زهرا منافی