نویسنده = حامد ملا داوودی
ارایه‌ روشی برای انتخاب مناسب حفر تونل بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 18، شماره 60، مهر 1402، صفحه 68-81

10.22034/ijme.2023.1972196.1953

سید میلاد محمدی کری بزرگ؛ حسن مدنی؛ حامد ملا داوودی؛ شبیر ارشدنژاد


ارایه مدل خرابی ریزمکانیکی بر اساس الگوی همگن‌سازی برای سنگ ترد

دوره 16، شماره 51، تیر 1400، صفحه 1-16

10.22034/ijme.2021.105254.1743

مهدی ظهرابی؛ حامد ملا داوودی؛ مهدی ذوالفقاری؛ کمیل بور