1. انتخاب بهینه محدوده معدن و جانمایی کارگاه‌های استخراج در معادن زیرزمینی

مجید عطایی پور؛ سید محمد اسماعیل جلالی

دوره 8، شماره 20 ، پاییز 1392، ، صفحه 73-89

چکیده
  طراحی و پیشرفت الگوریتم‌های بهینه سازی محدوده نهایی استخراج برای معادن زیرزمینی در مقایسه با روباز بنا به دلایل متعدد اندک و کند بوده‌است. عمده ترین دلایل این امر، تعدد روشهای استخراج زیرزمینی، پیچیدگی محاسبه پارامترهای اقتصادی محدوده استخراج و عدم وجود فرهنگ استفاده از این الگوریتم‌ها بوده است. الگوریتم های موجود یا جزءگرا هستند ...  بیشتر

2. اجرای دوم الگوریتم با ارزش‌ترین همسایگی برای بهینه‌سازی محدوده نهایی استخراج زیرزمینی

مجید عطایی پور

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1385، ، صفحه 73-86

چکیده
  برای بهینه‌سازی محدوده نهایی استخراج در معادن زیرزمینی الگوریتم‌های اندکی موجود می‌باشند. برخی از این الگوریتم‌ها مانند روش شاخه و حد و برنامه‌ریزی پویا از پشتوانه ریاضی برخوردارند ولی از حل مسائل سه بعدی ناتوانند. برخی دیگر مانند کارگاه شناور و باارزش‌ترین همسایگی مبتنی بر روش‌های جستجوگر بوده، ارائه پاسخ بهینه را تضمین نمی‌کنند. ...  بیشتر