اکتشاف
1. شبیه‌سازی زمین‌آماری سه‌بعدی داده‌های مقاومت صوتی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی متوالی مستقیم بهبودیافته

حمید ثابتی؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ آمیلکار سوآرس

دوره 11، شماره 32 ، پاییز 1395، ، صفحه 87-107

چکیده
  شبیه‌سازی زمین‌آماری امکان تولید مدل‌های دو و سه‌بعدی با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده در محل‌های محدود (چاه) را فراهم می‌‌کند. در این مطالعه، روش جدیدی به نام شبیه‌سازی متوالی مستقیم بهبودیافته ارائه شده و با روش شبیه‌سازی متوالی مستقیم رایج، برای شبیه‌سازی داده‌های مقاومت صوتی مقایسه شده است. در الگوریتم رایج پارامترهای ...  بیشتر