مکانیک سنگ
1. مدل‌سازی خرابی ریزمکانیکی در محیط نرم افزار UDEC برای تحلیل رفتارسنگ‌های تحت ریزترک‌های باز

حامد ملاداودی

دوره 10، شماره 28 ، پاییز 1394، ، صفحه 67-81

چکیده
  رفتار غیر خطی و برگشت‌ناپذیر سنگ‌ها تحت بارگذاری ناشی از ایجاد،  رشد و انتشار ریزترک‌ها در سنگ یا فرآیند خرابی است. اغلب برای بررسی فرآیند خرابی از مدل‌های خرابی پدیدارشناسانه استفاده می‌شود. در این تحقیق به‌دلیل کارایی بیشتر مدل‌های خرابی ریزمکانیکی در برقراری ارتباط بین رفتار ریزمقیاس و بزرگ‌مقیاس سنگ از مدل‌های خرابی ...  بیشتر

2. بررسی تغییر پذیری عیار بار ورودی کارخانه¬ی فرآوری فسفات اسفوردی به روش زمین آمار

فرهادمحمد تراب؛ امید حمیدخواه

دوره 7، شماره 14 ، بهار 1391، ، صفحه 51-61

چکیده
  کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی، همگی برای تغلیظ خوراکی که نوسانات عیاری آن در حد مجاز باشد طراحی و بهینه سازی می‌شوند و هرگونه نوسان در خارج از این حد، موجب بروز اثرات نامطلوب بر روی کیفیت کنسانتره و بازیابی عملیات جدایش و فرآوری می‌شود. در این مقاله تغییرپذیری عیار خوراک کارخانه‌ی تغلیظ مجتمع معدنی فسفات اسفوردی با استفاده از زمین ...  بیشتر