1. بررسی عوامل موثر در تولید پودر نانو اکسید روی از کانی‌های اکسید روی

احمد خدادادی؛ رضا قیطاسی؛ داوود مرادخانی؛ سید محمد جواد کلینی؛ مهدی مرزبان

دوره 3، شماره 5 ، بهار 1391، ، صفحه 79-89

چکیده
  ذرات نانو اکسید روی در صنایع مختلف اعم از غذایی، دارویی، لاستیک سازی، الکترونیکی و موارد مشابه کاربرد فراوانی پیدا کرده است. این ماده با استفاده از روش‌های گوناگون وجدید بعبارت دیگر با ابتکارات نوین در دنیا در حال ساخت می‌باشد و آثار مکتوب سالانه محققان گویای این امر است.  در این تحقیق ابتدا کنسانتره اکسید روی در دو مرحله سرد ...  بیشتر

2. جدایش نیکل و روی از محلول‌های سولفاته از طریق استخراج همزمان و استریپ انتخابی با استفاده از استخراج کننده D2EHPA

سید محمد جواد کلینی؛ داوود مرادخانی؛ محمود عبداللهی؛ پدرام اشتری

دوره 6، شماره 13 ، زمستان 1390، ، صفحه 47-56

چکیده
  سالانه در کارخانه‌های روی ایران حدود 20 هزار تن کیک فیلتر نیکل-کادمیم تولید می‌شود. برای بازیابی کادمیم محتوی، کیک فیلتر مذکور با اسید سولفوریک لیچ می‌گردد. سپس کادمیم موجود در مایع باردار بدست آمده با پودر روی، سمنته و به حالت اسفنجی در آمده و براحتی از مایع جدا می‌شود. بعد از این مرحله مایع بارداری حاوی g/L 25-20 روی، g/L 5/1-1 نیکل و مقادیر ...  بیشتر