بررسی پارامترهای مؤثر در تخریب‌پذیری توده‌سنگ در معادن تخریب بلوکی با استفاده از سیستم مهندسی سنگ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

پیش‌بینی واقعی از میزان قابلیت تخریب توده‌سنگ، یکی از عوامل کلیدی در موفقیت روش تخریب بلوکی است. باتوجه به علاقه اخیر صنعت معدن‌کاری دراستفاده از روش‌های تخریبی در توده‌سنگ‌هایی با مقاومت زیاد، اهمیت پیش‌بینی قابل اطمینان از تخریب‌پذیری توده‌سنگ به‌طور فزاینده‌ای بیشتر خواهد شد. در صورتی که قابلیت تخریب کانسنگ به‌درستی بررسی و ارزیابی نشود، در نتیجه اقداماتی با هزینه‌های بالا و وقت‌گیر برای شروع یا حفظ تخریب نیاز است. یک تخمین قابل اطمینان از قابلیت تخریب توده‌سنگ احتیاج به شناسایی فاکتورهای مؤثر در شروع و گسترش تخریب توده‌سنگ دارد. در این مقاله ابتدا پارامترهای مؤثر در تخریب‌پذیری توده‌سنگ در معادن تخریب بلوکی شناسایی و معرفی شده‌اند، سپس با استفاده از روش سیستم مهندسی سنگ میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پارامترها  بر روی سیستم تخریب‌پذیری بررسی شده است. پارامترهای "تنش‌های برجا"، "نرخ تخریب" و "خردایش" با بیشترین مقدار C+Eبیشترین اندرکنش را در سیستم داشته‌اند. همچنین پارامتر "جهت‌داری درزه" با بیشترین مقدار C-Eمسلط‌ترین پارامتر سیستم و پارامتر "پتانسیل تخریب‌پذیری"  با دارا بودن حداقل مقدار  C-Eمغلوب‌ترین پارامتر سیستم شناخته شده‌‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of effective parameters on cavability of rock mass in block caving mines using rock engineering system

چکیده [English]

The accurate prediction of rock mass cavability is one of the key factors in block caving mines. Today, the industry interest in application of caving methods in the strong rock masses, the reliable prediction of rock mass cavability will be much more important. If the cavability of the orebody is not assessed with a reasonable accuracy, expensive and time-consuming measures may be required subsequently to initiate or sustain caving. Therefore, it is of great importance to identify the effective parameters and interactions between them. Here, the effective parameters on cavability are introduced and then, by using RES method the level of dominant or subordinante  of each parameter is assessed. In-situ stress, caving rate and fragmentation are the most dominant factors. Joint orientation is the most dominate parameter in the system (Max C-E) and potential of cavability is the most subordinate parameter (Min C-E).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cavability
  • Block Caving
  • Influence parameters
  • RES