تعیین و بزرگ مقیاس کردن ثابت نرخ سینتیک خردایش کانسنگ آهن آبرفتی سنگان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

  نرخ ویژه خردایش یکی از پارامترهای مهم در مدلسازی و شبیه‌سازی مدار خردایش است.این پارامتر با تغییر شرایط خردایش تغییر می‌‌کند. در این تحقیق سعی شد تا تاثیر قطر آسیا و گلوله، پرشوندگی آسیا بوسیله بارخردکننده و ماده معدنی و سرعت گردش آسیا بر سینتیک خردایش بررسی شود. تابع انتخاب سنگ آهن پلاسری سنگان با دانه‌بندی 10- میلیمتر در آسیای آزمایشگاهی با قطر 200 میلیمتر تعیین شد و مقادیر تابع انتخاب آزمایشگاهی به آسیای پایلوت با قطر 1200 میلیمتر بزرگ مقیاس شد. از نرم افزار BMCS v. 1.3 برای شبیه‌سازی آسیای پایلوت و پیش‌بینی دانه‌بندی محصول خروجی آن استفاده شد. نتیجه شبیه‌سازی انطباق خوبی با نتایج آزمایش‌های پایلوت داشت. انطباق خوب این نتایج نشان‌دهنده صحت روابط و فرآیند به مقیاس کردن تابع انتخاب از آسیای آزمایشگاهی در مقیاس کوچک به آسیای پایلوت در مقیاس بزرگتر است. بر این اساس، می‌توان با اطمینان کافی از تابع انتخاب بزرگ مقیاس شده برای شبیه‌سازی عملکرد آسیاهای بزرگتر در مقیاس صنعتی برای اهداف طراحی استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and Scale-up of Specific Rate of Grinding of Placer Iron Ore of Sangan

نویسندگان [English]

  • G Arjmand
  • S.Z Shafaee
  • M Noparast
  • A Farzanegan
  • N Gafari
Tehran university
چکیده [English]

Nowadays different methods are being applied to improve scientists’ knowlage regarding the concept  and mechanism of processes. One of these methods is mathematical modeling of processes, which is supposed to define and determine the parameters affecting the process. In mineral processing, the specific rate of grinding is one of the most important parameters for modeling and simulation of grinding circuits. Since high percent of energy is often consumed by the comminution circuit in a mineral processing plant, thus it needs to be properly investigated.  The rate vareis with changing of the  grinding conditions and the equipments selected for a specific task. There are several parameters affecting on the efficiency, effectiveness and on the model to be developed for energy consumption in a grinding circuit, the optimization of which should be conducted through a suitable modeling and simulation process. The material of this investigation was provided from the Sangan placer iron ore deposit, located 1000 km far from Tehran(Iran). This study aimed to investigate the effect of mills and balls diameter, ball and powder filling of the mill and rotational speed on grinding kinetics. Breakage distribution function of the placer iron ore of Sangan with a 10-millimeter maximum particle size was determined in the laboratory by a 200 millimeter mill. Values of the laboratory selection function were scaled up for a pilot mill with a diameter of 1200 millimeter. Austin's equations were used as a basis for the scale-up process. For validation of the models and checking the correctness of the scale-up process, BMCS simulator v. 1.3  was used for prediction of particle size distribution of the pilot mill discharge. The simulation results were found to be in a good agreement with the pilot test measured data. The good agreement between the discharge measured and the predicted particle size distributions confirms validity of the scale-up relationships and procedure. Therefore, the scaled-up selection function can be used confidently for design goals.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling and simulation
  • Grinding kinetics
  • Selection function scale up
  • Sangan