نویسنده = نادر فتحیان‌پور
تعیین پارامترهای مدل سازی عددی شبکه درزه های مجزا با استفاده از داد i های لاگ تصویری FMI

دوره 6، شماره 11، فروردین 1390، صفحه 71-77

احمدرضا ملایوسفی؛ علیرضا باغبانان؛ نادر فتحیان پور


تعیین مناطق با پتانسیل بالای سرب و روی منطقه ایرانکوه اصفهان در محیط GIS

دوره 4، شماره 8، آذر 1388، صفحه 13-22

نادر فتحیان پور؛ رضا قائدرحمتی؛ مهدی حاضری