نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب دریا تاثیر آب زیرزمینی، آب دریا و آب شیرین شده دریا بر فلوتاسیون کانی مس- مولیبدن معدن مس سرچشمه [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 68-78]
 • آب زیرزمینی تاثیر آب زیرزمینی، آب دریا و آب شیرین شده دریا بر فلوتاسیون کانی مس- مولیبدن معدن مس سرچشمه [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 68-78]
 • آب شیرین شده دریا تاثیر آب زیرزمینی، آب دریا و آب شیرین شده دریا بر فلوتاسیون کانی مس- مولیبدن معدن مس سرچشمه [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 68-78]
 • آزادسازی لاگرانژی ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله زمان‌بندی استخراج در معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و حل آن با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 24-40]
 • آسیاب‌کاری تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط سنگ‌سایی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 79-88]
 • آسیاکنی مجدد اصلاح مدار فرآوری سنگ آهن با هدف فرآوری نمونه گوگرد بالا با استفاده از آسیاکنی مجدد کارخانه خط 4 گل‌گهر [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 79-86]
 • آنومالی ژئوشیمیایی چند عنصری شناسایی الگوهای ژئوشیمیایی در محدوده کانی زایی خوینرود به روش تحلیل تطبیقی و خوشه بندی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 32-51]

ا

 • ارزش خالص فعلی بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلندمدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 41-50]
 • ارزیابی ریسک تحلیل ریسک ایمنی در معادن طلای اردستان و موته [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 73-91]
 • استخراج جبهه‌کار طولانی شبیه‌سازی عددی تأثیر پارامترهای اساسی بر توزیع تنش‌های القایی طی فرایند تخریب اول در استخراج جبهه‌کار طولانی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 1-16]
 • الگوریتم کرم شب‌تاب ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله زمان‌بندی استخراج در معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و حل آن با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 24-40]
 • الیاف پلیپروپیلن بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 15-26]
 • انتشار گاز زغال پیش‌بینی انتشار گاز زغال بر اساس عدم قطعیت‌ گازخیزی در معادن زغال‌سنگ [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 40-51]
 • اندازه‎گیری رقیق ‎شدگی کنترل رقیق شدگی خارجی در معدن روباز مس سونگون [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 51-62]
 • ایمنی پرسنل تحلیل ریسک ایمنی در معادن طلای اردستان و موته [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 73-91]

ب

 • بازشدگی درزه  مطالعه و بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق پذیری دوغاب سیمان سوپر فاین به همراه نانو سیلیس افزودنی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 17-31]
 • باطله فرآوری بازیافت مس از باطله‌های فرآوری معدن سرب قله‌کفتران شاهرود [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 27-38]
 • بتن بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 15-26]
 • بتن فیبری مسلح شده بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 15-26]
 • برنامه‌ریزی تولید بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلندمدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 41-50]
 • برنامه‌ریزی تولید بلند‌مدت ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله زمان‌بندی استخراج در معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و حل آن با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 24-40]
 • برنامه‌ریزی تولید معادن کاهش ریسک ناشی از عدم قطعیت عیار در برنامه‌ریزی تولید معدن مس رگه‌ای [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 26-39]
 • بستن پیش از موعد معدن کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت ریسک بسته شدن پیش از موعد معادن [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 12-24]
 • بسته نرم افزاری فلوئنت انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 73-86]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلندمدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 41-50]

پ

 • پتانسیل بالادست-ریسک پایین‌دست کاهش ریسک ناشی از عدم قطعیت عیار در برنامه‌ریزی تولید معدن مس رگه‌ای [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 26-39]
 • پتانسیل‌یابی معدنی شناسایی الگوهای ژئوشیمیایی در محدوده کانی زایی خوینرود به روش تحلیل تطبیقی و خوشه بندی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 32-51]
 • پیارک انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 73-86]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی انتشار گاز زغال بر اساس عدم قطعیت‌ گازخیزی در معادن زغال‌سنگ [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 40-51]

ت

 • تبادل یونی حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 1-11]
 • تحلیل احتمالاتی تعیین صفحه معرف دسته درزه‌ها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 63-77]
 • تحلیل تطبیقی شناسایی الگوهای ژئوشیمیایی در محدوده کانی زایی خوینرود به روش تحلیل تطبیقی و خوشه بندی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 32-51]
 • تحلیل طیفی ژئوشیمیایی مدل‌سازی فرکتالی طیف توان – مساحت داده‌های حاصل از تحلیل طیفی آمارۀ فضایی U جهت جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 59-72]
 • تحلیل قابلیت اطمینان تعیین صفحه معرف دسته درزه‌ها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 63-77]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی مدل‌سازی فرکتالی طیف توان – مساحت داده‌های حاصل از تحلیل طیفی آمارۀ فضایی U جهت جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 59-72]
 • تخریب اول شبیه‌سازی عددی تأثیر پارامترهای اساسی بر توزیع تنش‌های القایی طی فرایند تخریب اول در استخراج جبهه‌کار طولانی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 1-16]
 • تخریب در طبقات فرعی بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلندمدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 41-50]
 • تخمین مدل‌سازی عیار و بازیابی‌ کانسار طلای ساری‌گونی با استفاده از الگوریتم‌های زمین‌آماری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 1-13]
 • ترافیک انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 73-86]
 • تزریق مطالعه و بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق پذیری دوغاب سیمان سوپر فاین به همراه نانو سیلیس افزودنی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 17-31]
 • تشکیل تراشه تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط سنگ‌سایی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 79-88]
 • تصمیم گیری مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های ساخت تونل با روش ترکیبی ویکور و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 39-57]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت ریسک بسته شدن پیش از موعد معادن [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 12-24]
 • تنش مرزی اصلاح شده بررسی شکست نمونه‌های سنگی دارای شیار U شکل با استفاده از معیار تنش محیطی اصلاح شده (MTS-FEM) تحت مود یک [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 87-99]
 • تنش‌های القایی شبیه‌سازی عددی تأثیر پارامترهای اساسی بر توزیع تنش‌های القایی طی فرایند تخریب اول در استخراج جبهه‌کار طولانی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 1-16]
 • تهویه طولی انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 73-86]
 • توابع توزیع احتمال تعیین صفحه معرف دسته درزه‌ها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 63-77]
 • توده معدنی درآلو مقایسه شاخص‌های منطقه‌بندی در تعیین موقعیت توده معدنی مس پورفیری درآلو، جنوب استان کرمان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 51-62]
 • تونل مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های ساخت تونل با روش ترکیبی ویکور و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 39-57]
 • تونلسازی پیش‌بینی مقدار Q با استفاده از رگرسیون چندمتغیره [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 17-25]
 • تونل کرمان تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط سنگ‌سایی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 79-88]
 • تیپ گوگرد بالا اصلاح مدار فرآوری سنگ آهن با هدف فرآوری نمونه گوگرد بالا با استفاده از آسیاکنی مجدد کارخانه خط 4 گل‌گهر [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 79-86]

ج

چ

 • چیدمان مدار اصلاح مدار فرآوری سنگ آهن با هدف فرآوری نمونه گوگرد بالا با استفاده از آسیاکنی مجدد کارخانه خط 4 گل‌گهر [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 79-86]

خ

 • خرابی ریزمکانیکی ارایه مدل خرابی ریزمکانیکی بر اساس الگوی همگن‌سازی برای سنگ ترد [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • خط 6 متروی تهران تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط سنگ‌سایی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 79-88]
 • خوشه‌بندی DENCLUE شناسایی الگوهای ژئوشیمیایی در محدوده کانی زایی خوینرود به روش تحلیل تطبیقی و خوشه بندی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 32-51]

د

ر

 • ردیف زونالیته مقایسه شاخص‌های منطقه‌بندی در تعیین موقعیت توده معدنی مس پورفیری درآلو، جنوب استان کرمان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 51-62]
 • رسوب‌دهی حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 1-11]
 • رشد ترک مدل سازی ایجاد و رشد ترک در نمونه های متخلخل در اثر فشار سیال با استفاده از نرم افزار آباکوس [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 92-112]
 • رقیق‌شدگی خارجی کنترل رقیق شدگی خارجی در معدن روباز مس سونگون [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 51-62]
 • رگرسیون چندمتغیره پیش‌بینی مقدار Q با استفاده از رگرسیون چندمتغیره [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 17-25]
 • روش آمارۀ فضایی U مدل‌سازی فرکتالی طیف توان – مساحت داده‌های حاصل از تحلیل طیفی آمارۀ فضایی U جهت جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 59-72]
 • روش اجزا محدود بررسی شکست نمونه‌های سنگی دارای شیار U شکل با استفاده از معیار تنش محیطی اصلاح شده (MTS-FEM) تحت مود یک [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 87-99]
 • روش المان محدود توسعه یافته مدل سازی ایجاد و رشد ترک در نمونه های متخلخل در اثر فشار سیال با استفاده از نرم افزار آباکوس [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 92-112]
 • روش تحلیل سلسله مراتبی فازی کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت ریسک بسته شدن پیش از موعد معادن [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 12-24]
 • روش فرکتال طیف توان-مساحت آماره U مدل‌سازی فرکتالی طیف توان – مساحت داده‌های حاصل از تحلیل طیفی آمارۀ فضایی U جهت جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 59-72]
 • ریسک مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های ساخت تونل با روش ترکیبی ویکور و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 39-57]
 • ریسک عدم قطعیت عیاری کاهش ریسک ناشی از عدم قطعیت عیار در برنامه‌ریزی تولید معدن مس رگه‌ای [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 26-39]

ز

 • زمینه و آنومالی مدل‌سازی فرکتالی طیف توان – مساحت داده‌های حاصل از تحلیل طیفی آمارۀ فضایی U جهت جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 59-72]

س

 • ساختار فضایی بررسی توانایی روش کاپیولای گامبل- کلِیتون برای تخمین‌ زمین‌آماری [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 52-67]
 • ساری‌گونی مدل‌سازی عیار و بازیابی‌ کانسار طلای ساری‌گونی با استفاده از الگوریتم‌های زمین‌آماری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 1-13]
 • سمنتاسیون بازیافت مس از باطله‌های فرآوری معدن سرب قله‌کفتران شاهرود [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 27-38]
 • سیمان سوپر فاین مطالعه و بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق پذیری دوغاب سیمان سوپر فاین به همراه نانو سیلیس افزودنی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 17-31]

ش

 • شاخص کیفیت توده سنگ پیش‌بینی مقدار Q با استفاده از رگرسیون چندمتغیره [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 17-25]
 • شاخص منطقه بندی مقایسه شاخص‌های منطقه‌بندی در تعیین موقعیت توده معدنی مس پورفیری درآلو، جنوب استان کرمان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 51-62]
 • شباهت به گزینه ایده‌آل TOPSIS تحلیل ریسک ایمنی در معادن طلای اردستان و موته [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 73-91]
 • شبیه‌سازی مدل‌سازی عیار و بازیابی‌ کانسار طلای ساری‌گونی با استفاده از الگوریتم‌های زمین‌آماری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 1-13]
 • شبیه‌‌سازی زمین‌آماری پیش‌بینی انتشار گاز زغال بر اساس عدم قطعیت‌ گازخیزی در معادن زغال‌سنگ [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 40-51]
 • شبیه سازی عددی ارایه مدل خرابی ریزمکانیکی بر اساس الگوی همگن‌سازی برای سنگ ترد [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • شبیه‌سازی عددی گسسته شبیه‌سازی عددی تأثیر پارامترهای اساسی بر توزیع تنش‌های القایی طی فرایند تخریب اول در استخراج جبهه‌کار طولانی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 1-16]
 • شبیه‌سازی مونت کارلو پیش‌بینی انتشار گاز زغال بر اساس عدم قطعیت‌ گازخیزی در معادن زغال‌سنگ [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 40-51]
 • شکست سنگ ترد ارایه مدل خرابی ریزمکانیکی بر اساس الگوی همگن‌سازی برای سنگ ترد [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • شکست هیدرولیکی مدل سازی ایجاد و رشد ترک در نمونه های متخلخل در اثر فشار سیال با استفاده از نرم افزار آباکوس [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 92-112]

ط

 • طبقه بندی سیستم Q پیش‌بینی مقدار Q با استفاده از رگرسیون چندمتغیره [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 17-25]
 • طلای اپی‌ترمال مدل‌سازی عیار و بازیابی‌ کانسار طلای ساری‌گونی با استفاده از الگوریتم‌های زمین‌آماری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 1-13]

ع

 • عدم قطعیت عیار ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله زمان‌بندی استخراج در معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و حل آن با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 24-40]
 • عدم‌ قطعیت گازخیزی پیش‌بینی انتشار گاز زغال بر اساس عدم قطعیت‌ گازخیزی در معادن زغال‌سنگ [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 40-51]
 • عناصر نادر خاکی حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 1-11]

ف

 • فرآوری سنگ آهن اصلاح مدار فرآوری سنگ آهن با هدف فرآوری نمونه گوگرد بالا با استفاده از آسیاکنی مجدد کارخانه خط 4 گل‌گهر [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 79-86]
 • فروشویی اسید کلریدریک بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]
 • فروشویی سرب بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]
 • فلوتاسیون مس و مولیبدن تاثیر آب زیرزمینی، آب دریا و آب شیرین شده دریا بر فلوتاسیون کانی مس- مولیبدن معدن مس سرچشمه [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 68-78]

ق

 • قطعات سنگی شیاردار بررسی شکست نمونه‌های سنگی دارای شیار U شکل با استفاده از معیار تنش محیطی اصلاح شده (MTS-FEM) تحت مود یک [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 87-99]
 • قطعه خمش چهار نقطه بررسی شکست نمونه‌های سنگی دارای شیار U شکل با استفاده از معیار تنش محیطی اصلاح شده (MTS-FEM) تحت مود یک [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 87-99]

ک

 • کاپیولا بررسی توانایی روش کاپیولای گامبل- کلِیتون برای تخمین‌ زمین‌آماری [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 52-67]
 • کانسار مس پورفیری مقایسه شاخص‌های منطقه‌بندی در تعیین موقعیت توده معدنی مس پورفیری درآلو، جنوب استان کرمان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 51-62]
 • کانسنگ آهن گزستان حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 1-11]
 • کریجینگ بررسی توانایی روش کاپیولای گامبل- کلِیتون برای تخمین‌ زمین‌آماری [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 52-67]
 • کنترل رقیق‌شدگی کنترل رقیق شدگی خارجی در معدن روباز مس سونگون [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 51-62]

گ

 • گل‌گهر اصلاح مدار فرآوری سنگ آهن با هدف فرآوری نمونه گوگرد بالا با استفاده از آسیاکنی مجدد کارخانه خط 4 گل‌گهر [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 79-86]

ل

 • لیچینگ همزنی بازیافت مس از باطله‌های فرآوری معدن سرب قله‌کفتران شاهرود [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 27-38]

م

 • ماشین حفار تمام مقطع تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط سنگ‌سایی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 79-88]
 • محدوده کانی‌زایی خوینرود شناسایی الگوهای ژئوشیمیایی در محدوده کانی زایی خوینرود به روش تحلیل تطبیقی و خوشه بندی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 32-51]
 • محلول اشباع نمک طعام بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]
 • محیط متخلخل مدل سازی ایجاد و رشد ترک در نمونه های متخلخل در اثر فشار سیال با استفاده از نرم افزار آباکوس [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 92-112]
 • مدلسازی مدل‌سازی عیار و بازیابی‌ کانسار طلای ساری‌گونی با استفاده از الگوریتم‌های زمین‌آماری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 1-13]
 • مدلسازی آتش انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 73-86]
 • مدلسازی عددی مدل سازی ایجاد و رشد ترک در نمونه های متخلخل در اثر فشار سیال با استفاده از نرم افزار آباکوس [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 92-112]
 • مس تکنار کاهش ریسک ناشی از عدم قطعیت عیار در برنامه‌ریزی تولید معدن مس رگه‌ای [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 26-39]
 • معادن روباز ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله زمان‌بندی استخراج در معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و حل آن با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 24-40]
 • معدن سنگ‌آهن چادرملو کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت ریسک بسته شدن پیش از موعد معادن [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 12-24]
 • معدن طلای اردستان تحلیل ریسک ایمنی در معادن طلای اردستان و موته [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 73-91]
 • معدن طلای موته اصفهان تحلیل ریسک ایمنی در معادن طلای اردستان و موته [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 73-91]
 • معدنکاری روباز کنترل رقیق شدگی خارجی در معدن روباز مس سونگون [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 51-62]
 • معدنکاری زیرزمینی بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلندمدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 41-50]
 • معدن گل زرد بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 63-72]
 • معدن متروکه قله‌کفتران بازیافت مس از باطله‌های فرآوری معدن سرب قله‌کفتران شاهرود [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 27-38]
 • معدن مس سونگون کنترل رقیق شدگی خارجی در معدن روباز مس سونگون [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 51-62]
 • مقاومت کششی بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 15-26]
 • منطق فازی Fuzzy Logic تحلیل ریسک ایمنی در معادن طلای اردستان و موته [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 73-91]
 • مود یک خالص بررسی شکست نمونه‌های سنگی دارای شیار U شکل با استفاده از معیار تنش محیطی اصلاح شده (MTS-FEM) تحت مود یک [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 87-99]

ن

 • نانو سیلیس مطالعه و بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق پذیری دوغاب سیمان سوپر فاین به همراه نانو سیلیس افزودنی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 17-31]
 • نرم‌افزار UDEC شبیه‌سازی عددی تأثیر پارامترهای اساسی بر توزیع تنش‌های القایی طی فرایند تخریب اول در استخراج جبهه‌کار طولانی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 1-16]
 • نسبت اختلاط آب و سیمان مطالعه و بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق پذیری دوغاب سیمان سوپر فاین به همراه نانو سیلیس افزودنی [دوره 16، شماره 53، 1400، صفحه 17-31]
 • نسبت حجمی بهینه الیاف بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 15-26]

و

 • وابستگی دُمی بررسی توانایی روش کاپیولای گامبل- کلِیتون برای تخمین‌ زمین‌آماری [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 52-67]
 • ویکور مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های ساخت تونل با روش ترکیبی ویکور و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 39-57]

ه

 • همگن سازی ارایه مدل خرابی ریزمکانیکی بر اساس الگوی همگن‌سازی برای سنگ ترد [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]