دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، مرداد 1388، صفحه 1-84 
مدل‏سازی ریاضی و طراحی نرم‏افزار مناسب جهت هیپ‏لیچینگ کانی‏های اکسیده مس

صفحه 23-34

احمد خدادادی؛ سید محمد جواد کلینی؛ علیرضا ربیعه؛ قنبرعلی شیخ زاده؛ مسعود حسنی


بهینه سازی محدوده نهایی معادن روباز با استفاده از نظریه گروه های کلیدی

صفحه 43-52

مهدی نوروزی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی