کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت ریسک بسته شدن پیش از موعد معادن

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 12-24

10.22034/ijme.2021.115672.1758

فرهنگ وصال؛ رضا شکورشهابی؛ آرش ابراهیم آبادی


تحلیل عددی حجم محدود تأثیر هندسه درز بر تغییرات سرعت دوغاب با ویسکوزیته متغیر، تحت رژیم جریانی آشفته ی ناپایا

دوره 4، شماره 7، مرداد 1388، صفحه 13-22

مصطفی شریف زاده؛ جعفر خانی؛ زیور جنتی اقدم؛ مجید احمدلوی داراب


تعیین مناطق با پتانسیل بالای سرب و روی منطقه ایرانکوه اصفهان در محیط GIS

دوره 4، شماره 8، آذر 1388، صفحه 13-22

نادر فتحیان پور؛ رضا قائدرحمتی؛ مهدی حاضری


شبیه سازی آسیای خودشکن کارخانه فرآوری چغارت با استفاده از نرم افزار MODSIM

دوره 5، شماره 9، مرداد 1389، صفحه 13-25

سعید حسنی صدرآبادی؛ علی دهقانی؛ مهدی خسروی


بررسی آلودگی منابع آبی مجموعه معدنی ذغالسنگ طزره با توجه به خصوصیات ژئوشیمیائی منطقه

دوره 6، شماره 11، فروردین 1390، صفحه 13-23

مرتضی رحیمی؛ بهناز دهرآزما؛ احمد خدادادی؛ فرج الله فردوست


طراحی سلول‌های ستونی مرحله شستشوی روی برای کارخانه ایرانکوه

دوره 8، شماره 19، شهریور 1392، صفحه 13-24

علی اکبر عبدالله زاده؛ حسنا دارابی


اعتبارسنجی مدل های آسیا و هیدرو سیکلون در مدار آسیای گلوله ای سه چاهون با استفاده از شبیه ساز MODSIM

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 13-20

علی دهقانی؛ لیلا پرنده؛ مهدی خسروی راد؛ محمد نوع پرست


ارائه سیستم طبقه بندی مهندسی برای ارزیابی خطر حریق باز در معادن زیرزمینی زغال سنگ در معادن البرز شرقی

دوره 12، شماره 34، اردیبهشت 1396، صفحه 13-33

حدیث مرادی؛ فرهنگ سرشکی؛ محمد عطایی؛ کرامت قنبری؛ امیر صفاری


ارزیابی خطای اعوجاج در روش پردازش تصویری برای تعیین توزیع دانه بندی سنگ خرد شده ناشی از انفجار

دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 13-25

10.22034/ijme.2018.32828

هادی یعقوبی؛ حمید منصوری؛ محمد علی ابراهیمی فرسنگی؛ حسین نظام آبادی پور


تاثیر نرخ تزریق سیال در شکست هیدرولیکی سنگ‌های آهکی: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 49، دی 1399، صفحه 13-24

10.22034/ijme.2020.121434.1783

ابوالفضل هفت آبادی؛ شکراله زارع؛ حمید سلطانیان؛ یاسر پورمظاهری


تأثیر فاکتورهای خود همبستگی کمینه/ بیشینه در شبیه‌سازی شرطی توأم

دوره 9، شماره 22، خرداد 1393، صفحه 14-24

مسعود منجزی؛ المیرا تجویدی؛ امید اصغری


بازسازی زمین‌های استخراج‌ شده با استفاده از پوشش گیاهی در معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان

دوره 9، شماره 23، شهریور 1393، صفحه 14-24

بهنام بهنیا؛ سید مرتضی موسوی راد؛ علیجان آبکار؛ هرمزد نقوی


ارزشیابی پروژه های آماده سازی معدنی از دیدگاه نظریه ی اختیارات حقیقی

دوره 7، شماره 14، خرداد 1391، صفحه 15-30

محمود رضا فانی پاکدل؛ محمدحسین بصیری؛ احمد رضا صیادی؛ حامد قدوسی