بررسی کاهش سیلیس کنسانتره هماتیتی مدار فلوتاسیون چادرملو

دوره 10، شماره 27، شهریور 1394، صفحه 1-10

آرش طهری؛ علی دهقانی؛ سید حسین مجتهد زاده


مقایسه روش‌های شناخت کانی های رسی با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی و پتروفیزیکی در یکی از میادین گازی شرق کپه‌داغ

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 1-11

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ فریدون سحابی؛ حامد اوجانی


بررسی پارامترهای مؤثر در تخریب‌پذیری توده‌سنگ در معادن تخریب بلوکی با استفاده از سیستم مهندسی سنگ

دوره 11، شماره 31، شهریور 1395، صفحه 1-10

رامین رفیعی؛ محمد عطائی؛ رضا خالو کاکائی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ فرهنگ سرشکی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر دانسیته بار بر توان کشی آسیاهای گردان

دوره 11، شماره 32، آبان 1395، صفحه 1-8

رشاد حسامی؛ مصطفی مالکی مقدم؛ صمد بنیسی


ارائه شرط تصویر‌سازی بر مبنای بردارهای پوئین‌تینگ در روش لرزه‌ای مهاجرت زمانی معکوس

دوره 11، شماره 33، بهمن 1395، صفحه 1-9

فرزاد مرادپوری؛ علی مرادزاده؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ ری نام کروز پستانا


ارزش‏گذاری طرح‏ فولاد میانه به روش اختیارات حقیقی

دوره 12، شماره 34، اردیبهشت 1396، صفحه 1-12

میترا بور؛ محمد حسین بصیری؛ علی اصغر خدایاری


ارزیابی ریسک خودسوزی زغال سنگ در انباشت گاه زغال به روش تحلیل درخت خطای فازی

دوره 12، شماره 35، مرداد 1396، صفحه 1-12

زینب جهانبانی؛ محمد عطایی؛ فرهنگ سرشکی؛ کرامت قنبری


بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی

دوره 12، شماره 37، دی 1396، صفحه 1-9

محمود قورچیان؛ مرتضی احمدی؛ حمید اسکندری


ارزیابی ریسک گازخیزی معدن مکانیزه زغال‏سنگ طبس با روش‌ کریجینگ شاخص چندگانه

دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 1-12

10.22034/ijme.2018.32829

ولی صفری؛ وحید وزیری؛ سعید سلطانی محمدی؛ جعفر خادمی حمیدی


بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی اسیدی اسفالریت در معدن سرب و روی گل زرد الیگودرز لرستان

دوره 14، شماره 42، اردیبهشت 1398، صفحه 1-16

10.22034/ijme.2019.35757

رسول فتاحی؛ امیر پازوکی؛ ابوذر بسطامی؛ رسول خسروی؛ علی نقی پور


شدت بخشی آنومالی های مس رگه ای در ورقه 1:100000 کردگان با آنالیز مرحله ای SFA و GMPI

دوره 15، شماره 47، شهریور 1399، صفحه 1-13

10.22034/ijme.2020.95598.1667

احمد آریافر؛ سعید یوسفی؛ وحید خسروی؛ محمد خراشادی


امکان‌سنجی جدایش ذرات ریز کوارتز و هماتیت به روش فلوتاسیون حامل

دوره 15، شماره 48، آبان 1399، صفحه 1-10

10.22034/ijme.2020.117041.1769

علی اکبر عبدالله زاده؛ پرستو احمدیان شهرضائی


بررسی امکان بهبود عملکرد مدار فلوتاسیون کارخانه فاز یک مس سونگون

دوره 15، شماره 49، دی 1399، صفحه 1-11

10.22034/ijme.2020.120594.1779

محمود عبدالهی؛ محمدرضا خالصی؛ ابوالفضل دانش؛ وحید طهماسبی


حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 1-11

10.22034/ijme.2020.114869.1753

نگار مهربانی مطلق؛ محمود عبدالهی؛ اسماعیل دره زرشکی؛ فراز سلطانی


به‌کارگیری تکنیک گرت در مدیریت زمان پروژه‌های احداث تونل

دوره 17، شماره 57، دی 1401، صفحه 1-12

10.22034/ijme.2022.122844.1795

حسین ملکی؛ بیژن ملکی؛ رضا شکورشهابی