ارائه مدل جدید برای برآورد میزان همگرایی راهروهای معادن زغال¬سنگ (مطالعه موردی: راهروی K21 معدن تزره)

دوره 6، شماره 13، بهمن 1390، صفحه 1-9

سید محمد اسماعیل جلالی؛ رضا حیدری شیبانی؛ مهدی نوروزی


بررسی منشاء تولید H2S در تونل نوسود ( غرب کرمانشاه)

دوره 7، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 1-14

سلیمه رضایی؛ فریدون سحابی؛ حسین معماریان


بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه نمونه بر ویژگی‌های الاستیکِ دینامیک و استاتیک سنگ آهک نکاء

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 1-10

سروش فولاد چی؛ محمد فاروق حسینی؛ مجتبی گنجی


پیش‌بینی ضریب بهره‌وری ماشین‌های حفر تونل بدون سپر

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 1-10

مهدی یاوری؛ سعید مهدوری


بهینه سازی محدوده استخراج در معادن زیرزمینی با استفاده از الگوریتم حریصانه

دوره 4، شماره 7، مرداد 1388، صفحه 1-11

محمد اسماعیل جلالی؛ سید هادی حسینی


ارزیابی دو معیار شکست مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش و مولفه های تنش برای پیش بینی جهت انتشار ترک در محیط های شبه سنگی

دوره 4، شماره 8، آذر 1388، صفحه 1-12

حسین میرزایی نصیرآباد؛ رضا کاکایی؛ بهروز حسنی؛ سید محمد اسماعیل جلالی


رتبه‌بندی مواد معدنی کشور با روش تصمیم‌گیری شباهت به گزینه‌ ایده‌آل

دوره 2، شماره 4، دی 1386، صفحه 1-10

رضا شکورشهابی؛ رضا کاکایی؛ محمد حسین بصیری


بررسی امکان جایگزینی دینامیت با آنفو در حفاری تونل‌ها

دوره 7، شماره 17، اسفند 1391، صفحه 1-14

ابوصالح دهقانی؛ حمید منصوری


تحلیل عددی تأثیر مشخصات هندسی شکستگی¬های توده سنگ بر نرخ نفوذ دستگاه TBM

دوره 8، شماره 18، خرداد 1392، صفحه 1-12

سید مصلح افتخاری؛ علیرضا باغبانان؛ راحب باقرپور


بررسی رفتار شناور سازی کالکوپیریت در حضور سولفیدسدیم با کنترل پتانسیل

دوره 9، شماره 24، آذر 1393، صفحه 1-15

محمود عبدالهی؛ بیژن طاهری؛ سید ضیاالدین شفایی تنکابنی؛ سهیلا جوادیان فرزانه


مطالعه رفتار دندانه های سطح درزه های سنگی در آزمایش برش مستقیم

دوره 8، شماره 21، اسفند 1392، صفحه 1-11

خبات امیری حسینی؛ نیما بابانوری؛ سعید کریمی نسب


بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر سینتیک فلوتاسیون مس در مرحله رافر

دوره 9، شماره 22، خرداد 1393، صفحه 1-12

سید هادی شاهچراغی؛ محمود عبداللهی؛ محمد رضا خالصی


برهمکنش سینه کار و خاک در زمین های سست شهری

دوره 9، شماره 23، شهریور 1393، صفحه 1-13

صبا قره داش؛ علی مرتضوی؛ میلاد برزگر