موضوعات = اقتصاد و مدیریت در معادن
تعیین تابع تقاضای انرژی در معادن در حال بهره‌برداری ایران

دوره 18، شماره 58، فروردین 1402، صفحه 1-14

10.22034/ijme.2022.548792.1903

لطفعلی عاقلی؛ عباس عصاری آرانی؛ مونا صدیقی


نقش دولت در مدیریت و نظارت بر معادن در نظام حقوقی ایران

دوره 18، شماره 58، فروردین 1402، صفحه 36-48

10.22034/ijme.2022.549297.1907

ابراهیم زینلی نژاد فردوسیه؛ لادن فرومند؛ کیوان صداقتی


کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت ریسک بسته شدن پیش از موعد معادن

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 12-24

10.22034/ijme.2021.115672.1758

فرهنگ وصال؛ رضا شکورشهابی؛ آرش ابراهیم آبادی


مقایسه شاخص‌های منطقه‌بندی در تعیین موقعیت توده معدنی مس پورفیری درآلو، جنوب استان کرمان

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 51-62

10.22034/ijme.2021.122094.1811

فرشته حسن زاده؛ محمود شمس الدینی نژاد؛ غلامرضا رحیمی پور


طراحی و به کارگیری سیستم خبره در ارزیابی بهره‌وری معادن

دوره 15، شماره 46، خرداد 1399، صفحه 28-39

10.22034/ijme.2020.103849.1703

حسین فنودی؛ احمد رضا صیادی؛ علی رجب زاده


ارزش‏گذاری طرح‏ فولاد میانه به روش اختیارات حقیقی

دوره 12، شماره 34، اردیبهشت 1396، صفحه 1-12

میترا بور؛ محمد حسین بصیری؛ علی اصغر خدایاری


ارائه مدلی برای تعیین ارزش اقتصادی بلوک‌ها در استخراج زیرزمینی

دوره 10، شماره 28، مهر 1394، صفحه 43-51

طلا طاهرنیا؛ مجید عطایی پور