موضوعات = مکانیک سنگ و ژئوتکنیک
بررسی سطوح تنش شروع ترک و خسارت ترک در رفتار برشی سنگ بکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.563093.1945

محسن عالی داریان؛ مجتبی بهاالدینی؛ محمد حسین خسروی؛ مهدی موسوی


ارائه رابطه تجربی برای تعیین هدایت هیدرولیکی محدوده آنومالی A معدن سنگ آهن سنگان با بهره‌گیری از اطلاعات گمانه‌های اکتشافی و ژئوتکنیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1402

10.22034/ijme.2023.557441.1926

محسن صفری؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ سروش مقصودی


ارایه‌ روشی برای انتخاب مناسب حفر تونل بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 18، شماره 59، تیر 1402، صفحه 86-100

10.22034/ijme.2023.1972196.1953

سید میلاد محمدی کری بزرگ؛ حسن مدنی؛ حامد ملا داوودی؛ شبیر ارشدنژاد


طبقه بندی آماری ضریب زبری درزه با روش بردار پشتیبان

دوره 17، شماره 55، تیر 1401، صفحه 73-87

10.22034/ijme.2021.532225.1870

سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر؛ حجت نسب؛ مسعود شمس الدین سعید


تعیین صفحه معرف دسته درزه‌ها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 63-77

10.22034/ijme.2021.131239.1822

مجتبی ربیعی وزیری؛ حسین توکلی؛ مجتبی بهاالدینی


تعیین حجم بلوک و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI با استفاده از روش فتوگرامتری در معدن گل گهر سیرجان

دوره 14، شماره 42، اردیبهشت 1398، صفحه 47-58

10.22034/ijme.2019.35739

امین ملایی امام زاده؛ مجتبی بهاالدینی؛ غلامرضا سعیدی؛ حمیدرضا محمدی


پیش‌بینی سرعت موج برشی در مخزن نفتی به روش آماری-احتمالاتی

دوره 13، شماره 38، اردیبهشت 1397، صفحه 25-36

10.22034/ijme.2018.30567

هادی فتاحی؛ زهرا ورمزیاری؛ مصطفی یوسفی راد


بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی

دوره 12، شماره 37، دی 1396، صفحه 1-9

محمود قورچیان؛ مرتضی احمدی؛ حمید اسکندری


تاثیر کاهش شیب دیواره معدن چغارت بر میزان جابجایی به روش شبکه‌ی شکستگی مجزا ـ المان مجزا

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 15-25

میر حسین شهامی؛ میثم لک؛ علی رضا یاراحمدی بافقی


ارائه مدل و سیستم رده بندی برای پیش بینی سرعت نفوذ ماشین حفر تونل

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 59-69

امیر اسعد فاطمی؛ مرتضی احمدی؛ جمال رستمی


تحلیل حساسیت ویژگی‌ ناپیوستگی‌ها در انتشار موج الاستیک در توده‌سنگ با‌استفاده از روش المان گسسته

دوره 12، شماره 35، مرداد 1396، صفحه 75-89

محمدرضا همتی نورانی؛ علی رضا یاراحمدی بافقی؛ احمد قربانی