موضوعات = مکانیک سنگ و ژئوتکنیک
بررسی سطوح تنش شروع ترک و خسارت ترک در رفتار برشی سنگ بکر

دوره 18، شماره 60، مهر 1402، صفحه 46-55

10.22034/ijme.2023.563093.1945

محسن عالی داریان؛ محمد حسین خسروی؛ مجتبی بهاالدینی؛ مهدی موسوی


ارایه‌ روشی برای انتخاب مناسب حفر تونل بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 18، شماره 60، مهر 1402، صفحه 68-81

10.22034/ijme.2023.1972196.1953

سید میلاد محمدی کری بزرگ؛ حسن مدنی؛ حامد ملا داوودی؛ شبیر ارشدنژاد


طبقه بندی آماری ضریب زبری درزه با روش بردار پشتیبان

دوره 17، شماره 55، تیر 1401، صفحه 73-87

10.22034/ijme.2021.532225.1870

سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر؛ حجت نسب؛ مسعود شمس الدین سعید


تعیین صفحه معرف دسته درزه‌ها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 63-77

10.22034/ijme.2021.131239.1822

مجتبی ربیعی وزیری؛ حسین توکلی؛ مجتبی بهاالدینی


تعیین حجم بلوک و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI با استفاده از روش فتوگرامتری در معدن گل گهر سیرجان

دوره 14، شماره 42، اردیبهشت 1398، صفحه 47-58

10.22034/ijme.2019.35739

امین ملایی امام زاده؛ مجتبی بهاالدینی؛ غلامرضا سعیدی؛ حمیدرضا محمدی


پیش‌بینی سرعت موج برشی در مخزن نفتی به روش آماری-احتمالاتی

دوره 13، شماره 38، اردیبهشت 1397، صفحه 25-36

10.22034/ijme.2018.30567

هادی فتاحی؛ زهرا ورمزیاری؛ مصطفی یوسفی راد


بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی

دوره 12، شماره 37، دی 1396، صفحه 1-9

محمود قورچیان؛ مرتضی احمدی؛ حمید اسکندری


تاثیر کاهش شیب دیواره معدن چغارت بر میزان جابجایی به روش شبکه‌ی شکستگی مجزا ـ المان مجزا

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 15-25

میر حسین شهامی؛ میثم لک؛ علی رضا یاراحمدی بافقی


ارائه مدل و سیستم رده بندی برای پیش بینی سرعت نفوذ ماشین حفر تونل

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 59-69

امیر اسعد فاطمی؛ مرتضی احمدی؛ جمال رستمی


تحلیل حساسیت ویژگی‌ ناپیوستگی‌ها در انتشار موج الاستیک در توده‌سنگ با‌استفاده از روش المان گسسته

دوره 12، شماره 35، مرداد 1396، صفحه 75-89

محمدرضا همتی نورانی؛ علی رضا یاراحمدی بافقی؛ احمد قربانی