موضوعات = اکتشاف مواد معدنی
تلفیق لایه‏ های اطلاعاتی مس در منطقه نیسیان به کمک سیستم استنتاجگر فازی (FIS)

دوره 13، شماره 38، اردیبهشت 1397، صفحه 97-112

10.22034/ijme.2018.30564

سمانه برک؛ عباس بحرودی؛ گلناز جوزانی کهن


تعیین تابع عضویت فازی به کمک مدلسازی چند فرکتالی برای تهیه نقشه پتانسیل مس در منطقه ساردویه، کرمان

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 71-80

امین ابراهیمی؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان افضل


طبقه بندی سنگ های آهکی براساس خصوصیات سنگ‌شناسی و ترکیب شیمیایی با استفاده از روش پردازش تصویر و شناخت الگو

دوره 12، شماره 34، اردیبهشت 1396، صفحه 49-60

فرزانه خرم؛ حسین معماریان؛ بهزاد تخم چی؛ امین حسین مرشدی


ارائه شرط تصویر‌سازی بر مبنای بردارهای پوئین‌تینگ در روش لرزه‌ای مهاجرت زمانی معکوس

دوره 11، شماره 33، بهمن 1395، صفحه 1-9

فرزاد مرادپوری؛ علی مرادزاده؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ ری نام کروز پستانا


شبیه‌سازی زمین‌آماری سه‌بعدی داده‌های مقاومت صوتی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی متوالی مستقیم بهبودیافته

دوره 11، شماره 32، آبان 1395، صفحه 87-107

حمید ثابتی؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ آمیلکار سوآرس


بهینه سازی تخمین پارامترهای رابطه آرچی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 63-77

سمیه طبسی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مجتبی محمدو خراسانی


استفاده از روش ترکیبی شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های ژنتیک در معکوس‌سازی داده‌های مدل چهار لایه‌ای گمانه‌زنی الکتریکی

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 93-104

بهشاد جدیری شکری؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ علی مرادزاده؛ روح الله احمدی


تشخیص خودکار خطواره ها درتصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی با استفاده از تبدیل رادون

دوره 10، شماره 29، بهمن 1394، صفحه 41-49

صادق کریم پولی؛ سعید عباس زاده؛ اقبال امینی