موضوعات = اکتشاف مواد معدنی
مدلسازی هوشمند واریوگرام با استفاده از یادگیری عمیق

دوره 18، شماره 60، مهر 1402، صفحه 55-67

10.22034/ijme.2023.1971331.1950

شکوفه منوری؛ محمد فهیمی نیا؛ امید اصغری


تلفیق لایه‏ های اطلاعاتی مس در منطقه نیسیان به کمک سیستم استنتاجگر فازی (FIS)

دوره 13، شماره 38، اردیبهشت 1397، صفحه 97-112

10.22034/ijme.2018.30564

سمانه برک؛ عباس بحرودی؛ گلناز جوزانی کهن


تعیین تابع عضویت فازی به کمک مدلسازی چند فرکتالی برای تهیه نقشه پتانسیل مس در منطقه ساردویه، کرمان

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 71-80

امین ابراهیمی؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان افضل


طبقه بندی سنگ های آهکی براساس خصوصیات سنگ‌شناسی و ترکیب شیمیایی با استفاده از روش پردازش تصویر و شناخت الگو

دوره 12، شماره 34، اردیبهشت 1396، صفحه 49-60

فرزانه خرم؛ حسین معماریان؛ بهزاد تخم چی؛ امین حسین مرشدی


ارائه شرط تصویر‌سازی بر مبنای بردارهای پوئین‌تینگ در روش لرزه‌ای مهاجرت زمانی معکوس

دوره 11، شماره 33، بهمن 1395، صفحه 1-9

فرزاد مرادپوری؛ علی مرادزاده؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ ری نام کروز پستانا


شبیه‌سازی زمین‌آماری سه‌بعدی داده‌های مقاومت صوتی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی متوالی مستقیم بهبودیافته

دوره 11، شماره 32، آبان 1395، صفحه 87-107

حمید ثابتی؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ آمیلکار سوآرس