کلیدواژه‌ها = بوکسیت
تعیین مدل اکتشافی بوکسیت جاجرم با استفاده از داده های اکتشافی در محیط GIS

دوره 10، شماره 28، مهر 1394، صفحه 83-91

کیانوش سلیمانی؛ علیرضا عرب امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ محمود شمس‌الدینی نژاد


مطالعات امکان سنجی حذف کلسیم از بوکسیت جاجرم

دوره 3، شماره 6، دی 1387، صفحه 39-46

سید محمد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ رضوان خرمالی