کلیدواژه‌ها = تحلیل پایداری
تاثیر کاهش شیب دیواره معدن چغارت بر میزان جابجایی به روش شبکه‌ی شکستگی مجزا ـ المان مجزا

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 15-25

میر حسین شهامی؛ میثم لک؛ علی رضا یاراحمدی بافقی


بررسی قابلیت توسعه روش گروه های کلیدی با روش های عددی برای یافتن گروه کلیدی بحرانی در تحلیل پایداری شیب های سنگی

دوره 11، شماره 32، آبان 1395، صفحه 23-32

میر حسین شهامی؛ علی رضا یاراحمدی بافقی؛ روزبه گرایلی میکلا


تحلیل ژئومکانیکی وپایداری چاه در میدان نفتی دارخوین با هدف عملیات آبشکافت

دوره 10، شماره 27، شهریور 1394، صفحه 35-44

مرتضی نوری طالقانی؛ بهرام حبیب نیا؛ محمدرضا معتضدی؛ مینا کریمی خالدی


تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تقاطع تونل های آب بر با مخازن ضربه گیر سد گتوند علیا

دوره 5، شماره 10، دی 1389، صفحه 91-96

علی معینی؛ مهدی حسینی؛ محسن شریفی بروجردی؛ اسماعیل ابتکار


روش گروه‌های کلیدی جهت‌دار در تحلیل پایداری شیب سنگ‌های درزه‌دار

دوره 2، شماره 4، دی 1386، صفحه 55-63

عنایت الله امامی میبدی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ حسین سالاری راد


طراحی شیب پایدار دیواره‌های معدن مس سونگون

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 41-49

مسعود منجزی؛ مجتبی رضاخواه