کلیدواژه‌ها = نرخ بازگشت داخلی، روش مونت کارلو و معدن مس سونگون
ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک معدن مس سونگون

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 21-30

احمد رضا صیادی؛ مسعود منجزی؛ مهرداد حیدری؛ مهدی وحیدی