کلیدواژه‌ها = لیچینگ
انحلال کالکوپیریت در محلول کلرید فریک غلیظ

دوره 9، شماره 24، آذر 1393، صفحه 77-86

مجید ذوالقدری


بازیابی ایندیم از پسماند لیچینگ کنسانتره تشویه شده سولفید روی

دوره 5، شماره 10، دی 1389، صفحه 55-63

سید محمد جواد کلینی؛ حسین مهرپویا؛ محمود عبدالهی؛ کمال صابریان


استحصال وانادیم از تیتانومنیتیت قره آغاج به روش تشویه و انحلال

دوره 3، شماره 6، دی 1387، صفحه 9-17

اکبر مهدیلو؛ سعید غفاری؛ مهدی ایران نژاد


بررسی عوامل موثر بر استخراج حلالی (SX) روی از محلول حاوی یون‌های آهن و منگنز با استفاده از D2EHPA

دوره 2، شماره 4، دی 1386، صفحه 21-28

محمدرضا بلور فروش؛ منوچهر اولیازاده؛ خداکرم قریبی


پرعیارسازی کانسنگ فسفات موندون به روش‌های لیچینگ، کلسیناسیون و مغناطیسی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 11-19

سید محمد جواد کلینی؛ ابوالفضل آیین پور؛ علیرضا رئیسی