کلیدواژه‌ها = سرب و روی
پراکندگی و سطح ریسک فلزات سرب و روی در خاک های اطراف معدن آهنگران

دوره 17، شماره 54، فروردین 1401، صفحه 63-75

10.22034/ijme.2021.522564.1846

بهروز رفیعی؛ سعیده رحمانی؛ اعظم سادات خدایی


تهیه نقشه‌ آنومالی برای عناصر سرب و روی در محدوده پرکام – کرمان

دوره 10، شماره 28، مهر 1394، صفحه 19-26

اردشیر هزارخانی؛ سید سعید قنادپور


پرعیارسازی اولیه خوراک مدار فلوتاسیون سرب و روی لکان به وسیله سیکلون واسطه سنگین

دوره 5، شماره 9، مرداد 1389، صفحه 69-78

عبدالمطلب حاجتی؛ علی دهقانی؛ جواد صامعی برزکی